Bevorderingsnorm kansklassen

Algemeen

 - Rapportcijfers worden gegeven in afgeronde gehele getallen.
 - Doubleren in de brugklas is slechts bij uitzondering toegestaan.
 - Doubleren is per leerjaar in hetzelfde schooltype slechts éénmaal toegestaan. 

Bevordering kansklas eerste leerjaar 

 Om toegelaten te worden tot een afdeling in het tweede leerjaar moet de leerling voldoende punten halen voor die afdeling (zie tabel) én er is een positief advies voor toelating tot die afdeling nodig van de meerderheid van de vakdocenten. Dit advies is gebaseerd op het leerlingprofiel, analyses van belangrijke toetsen en de werk- en studiehouding van de leerling, passend bij een kansrijke schoolcarrière.

Normen kansklas T+/H

aantal vakken aantal onvoldoendes
     0  1  2  3
Toelatingsmogelijkheid tot 2 vmbo
12 72 73 74 75
Opstroommogelijkheid tot 2 havo 12 88 90 92 94

Normen kansklas H/V

aantal vakken aantal onvoldoendes
     0  1  2  3
Toelatingsmogelijkheid tot 2 havo
12 72 73 74 75
Opstroommogelijkheid tot 2 vwo 12 88 90 92 94


Normen TTO-stroom

Tot de TTO-stroom worden alleen leerlingen toegelaten met een VWO-advies van de basisschool en een Cito-resultaat van 544 of hoger. Bij leerlingen met een score van 542 en 543 wordt als extra eis een instaptoets (en een intakegesprek) afgenomen waarna wordt bepaald of de leerling tot de TTO-stroom wordt toegelaten. Tegen de uitspraak van de toelatingscommissie is geen beroep mogelijk. 

Op het einde van de derde klas ontvangen alleen die leerlingen een TTO juniorcertificaat die én aan de overgangsnorm voor 4 VWO voldoen én een voldoende hebben voor het vak Engels. Het TTO juniorcertificaat geeft toegang tot het IB-voorbereidingsjaar (vierde leerjaar). In dit jaar ligt de nadruk op een verrijkte invulling van de vakken Engels en Albion. Alleen met een voldoende voor beide vakken wordt de leerling toegelaten tot de IB-opleiding in het vijfde en zesde leerjaar op het VWO. Bij goed resultaat ontvangt de leerling naast zijn normale Atheneum- of Gymnasiumdiploma het internationaal erkende IB-certificaat.

© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |