Tweetalig onderwijs tto

Op BC Broekhin houdt het Tweetalig Onderwijs in dat in de eerste drie klassen van het vwo meer dan de helft van de vakken in het Engels gedoceerd wordt. Er is in 1993-1994 met tto gestart met een interne training van een aantal docenten om zich te bekwamen in de Engelse taal. Aanleiding voor het opzetten van een tto-stroom was om actief in te spelen op de Europese gedachte, de wens om de cognitief betere vwo-leerling meer uitdaging te bieden en om de mogelijkheid te openen voor leerlingen om gemakkelijker een studie in het buitenland of aan een Engelstalige opleiding in Nederland te kunnen volgen.

In eerste instantie werden de vakken Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en Latijn in het Tweetalig Onderwijs betrokken. In een later stadium is de tto-stroom, na scholing van de daarvoor in aanmerking komende docenten, uitgebreid met de vakken scheikunde en wiskunde. Na een visitatie door het Europees Platform in 2002 is besloten het aantal vakken in het tto verder uit te breiden. Met ingang van het schooljaar 2003-2004 worden ook de vakken verzorging, muziek, economie en lichamelijke opvoeding aangeboden. Met ingang van het schooljaar 2004-2005 worden daar de vakken tekenen en handvaardigheid aan toegevoegd. In 2006 is het vak levensbeschouwing toegevoegd. Het vak Engels is uitgebreid met het onderdeel Albion, waarin gespreksvaardigheid wordt geoefend aan de hand van onderwerpen uit Engelstalige landen.

Het tto wordt thans afgerond met een door het Europees Platform erkend junior-certificaat op het eind van 3 vwo. Geïnteresseerde leerlingen kunnen in de bovenbouw echter opteren voor het International Baccalaureate (IB) voor het vak Engels. Het IB voor English A1 is een internationaal erkend certificaat, waarmee leerlingen, die aan een buitenlands universiteit willen gaan studeren, in principe geen aparte toelatingsexamens wat betreft hun taalvaardigheid voor het Engels hoeven af te leggen. De keuze IB en tto wordt in de bovenbouw gekoppeld.

Er zijn drie native speakers in dienst: mw. Haan (docent Engels), mw. v.d. Valk (docent Engels) en mw. Donkers (docent Engels). Naast het verzorgen van lessen binnen hun vakgebied, geven zij ook een interne training aan de vakdocenten die werkzaam zijn binnen het tto.

Het tto wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs. Het Europees Platform ziet toe op de kwaliteit van het aangeboden tto-onderwijs door middel van visitaties. De laatste visitatie heeft in april 2007 plaastgevonden, waarbij BC Broekhin het junior-certificaat is toegekend. Informatie over het Europees Platform kunt u vinden op www.europeesplatform.nl.

 

 

 

 

© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |