Bisschoppelijk College Broekhin
In 1851 is het Bisschoppelijk College Roermond gesticht door de toenmalige Apostolische Administrator van het diocees Limburg, Mgr. Paredis. De school was toen gevestigd aan het Munsterplein. In 1902 werd gestart met het gymnasium. In 1970 werd een nieuwe locatie geopend aan de Bob Boumanstraat en in 1988 fuseerde BC Broekhin met Mavo de Sprong. In 1995 startte het tweetalig onderwijs (tto) en in 2013 is er een eigen vrijeschoolafdeling ontstaan. 

BC Broekhin is een katholieke school. Naast het aanbieden van inhoudelijk goed onderwijs is een van de doelen het overbrengen van die normen en waarden die belangrijk zijn voor een evenwichtige, positieve ontwikkeling van jongeren in de maatschappij.

De locatie Roermond is gehuisvest in twee gebouwen die door middel van een verbindingsvleugel met elkaar verbonden zijn. De leerlingen van de onderbouw en die van de bovenbouw krijgen zoveel mogelijk les in hun “eigen” gebouw. Hierdoor bestaat de mogelijkheid een pedagogisch klimaat te creëren, afgestemd op de afzonderlijke leeftijdsgroepen.  

BC Broekhin Roermond is een school met een aantal kenmerkende en onderscheidende eigenschappen:het vmbo-t-plus, de kansklassen en banduren, de vrijeschool, het tweetalig onderwijs (tto) en internationalisering (o.a. Elos, Goethe, Anglia en vele internationale uitwisselingen), de vooropleiding conservatorium (voco), de uitstekende leerlingenzorg, het breed scala aan culturele activiteiten (o.a. Vastenactieshow en Unplugged) en een aantal andere projecten, zoals schoolwacht.

Locatie Swalmen/Reuver

Het onderwijsaanbod varieert van vmbo, vmbo 'Vakcollege Techniek' en 'Vakcollege Mens en Dienstverlenen' tot mavo-havo klassen en 3 havo.

Het havoniveau wordt in Reuver aangeboden. Vanuit 3 havo garanderen wij een naadloze aansluiting met 4 havo in Roermond.

Het aangeboden onderwijs is gebaseerd op de uitgangspunten van het Jenaplan. Dit maakt voor iedere leerling 'onderwijs op maat' mogelijk. Leerwegondersteunend onderwijs is in de volle breedte binnen de vestigingen gerealiseerd.

© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |