Open dag 2019
De Open Dag vindt dit schooljaar plaats op zaterdag 23 februari 2019.
U ontvangt t.z.t. informatie over de wijze van aanmelden.
 

Meer informatie schoolprestaties

Bij de keuze voor een nieuwe school kan het goed zijn om over meer informatie te beschikken.

Op de site van www.scholenopdekaart.nl kunt u lezen hoe onze school presteert op het gebied van slagingspercentages, het aantal leerlingen dat doorstroomt van vmbo naar havo, naar vwo, of bekijken wat de gemiddelde examencijfers zijn.

U kunt op deze site ook informatie vinden over hoe onze leerlingen het sociaal klimaat op onze school beoordelen of hoe veilig ze zich op school voelen.

U kunt deze gegevens zelfs vergelijken met andere scholen in deze regio en daarna een gewogen besluit nemen.

© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |