Counselor

Onze school heeft twee counselors. Zij zijn de specialisten op het terrein van sociaal-emotionele vraagstukken die belemmerend kunnen zijn voor de studie van de leerlingen. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan rouw- en verliesverwerking, pesten, verslaving, relatieproblemen, eetproblemen en gedragsproblemen. De counselors ondersteunen de leerlingen in nauwe samenwerking met mentoren, leerlingcoördinatoren en/of vakdocenten. Indien wenselijk vindt er ook overleg met de ouders plaats.

© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |