Normen havo, leerjaar 2,3 en 4

 • Algemeen

 •  - Rapportcijfers worden gegeven in afgeronde gehele getallen.
   - Doubleren in de brugklas is slechts bij uitzondering toegestaan.
   - Doubleren is per leerjaar in hetzelfde schooltype slechts éénmaal toegestaan. 
 • Normen 2 havo

 • aantal vakken aantal onvoldoendes
       0  1  2  3
  Toelatingsmogelijkheid tot 3 havo
  14 84 84 86 88
  3 havo met positief advies 14   83 85 87
 • Normen 3 havo

 • aantal vakken aantal onvoldoendes
       0  1  2  3
  Toelatingsmogelijkheid tot 4 havo
  14 84 86 88 90
  4 havo met positief advies 14   83 85 87
 • Bijzondere norm:
  gebaseerd op profielkern, profielkern moet gemiddeld minimaal 6,0 zijn.

  Aanvullende bevorderingsregels:
  - Er mag geen 4 of lager staan bij een vak dat onderdeel uitmaakt van het vakkenpakket op havo 4
  - Er mag maximaal 2 x een 5 staan bij de kernvakken (Nederlands/Engels/wiskunde)
  - Als een leerling kiest voor c&m zonder wiskunde mag er 3 x een 5 staan bij de kernvakken
 •  Profielkern
   CM EM NG NT
  Geschiedenis   Wiskunde Wiskunde Wiskunde
  Maatschappijleer 1  Geschiedenis Scheikunde Natuurkunde
  Cultuurvak 2 Economie   Scheikunde
 • 1 De leerling kiest zelf werk Maatschappijvak (economie of aardrijkskunde) hij of zij inzet.
  2 De Leerling kiest zelf werlk cultuurvak (tekenen, handvaardigheid, muziek, Frans, Duits) hij of zij inzet.
 • Normen 4 havo

Een leerling wordt bevorderd van 4 naar 5 havo als:

·         Alle voortgangscijfers aan het einde van het schooljaar 6 of hoger zijn, of

·         er 1 x 5 is behaald en de overige vakken een 6 of hoger, of

·         er 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x 5 en 1 x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 moet zijn.

·         Tevens mag voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één onvoldoende, tenminste een 5 worden behaald. Voor beide andere vakken moet dan minimaal een eindcijfer 6 zijn behaald.

·         Tevens moet in 4Havo de vakken CKV en LO beoordeeld zijn met “voldoende” of “goed’.

 • © BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |