Internationalisering als leergang binnen de school

Elos en EIO

Europa als leeromgeving voor scholen en Europese en Internationale Oriëntatie, kortweg Elos en EIO, zijn manieren om onderwijs internationaal in te kleuren. Op BC Broekhin hebben we ervoor gekozen om Elos te laten plaatsvinden in het kader van internationalisering op de Havo-afdeling. EIO-opdrachten worden ingezet in de TTO-stroom.
In de kansklassen beginnen onze leerlingen met de eerste Elos- en EIO-opdrachten tijdens uitvaluren. Zo wordt deze tijd constructief benut. De opdrachten in de kansklas zijn gericht op algemene kennis over Europa. De leerlingen krijgen verschillende soorten opdrachten, van meningsvormende vragen tot het toepassen van kennis.
Op 2 Havo volgen we min of meer hetzelfde stramien. De opdrachten zijn echter uitgebreider en zijn meer gericht op specifieke vakkennis over Europa. Ook zelfstandig werken wordt door middel van deze opdrachten gestimuleerd. Zelfstandig kunnen werken is immers een belangrijke vereiste in de bovenbouw van de Havo, en hier willen we onze leerlingen dan ook op voorbereiden. Op 3 Havo wordt momenteel nader vorm gegeven aan de invulling en op 4 Havo wordt Elos ingevuld door het vak International Skills.
De EIO-opdrachten versterken de internationale oriëntatie van de leerlingen binnen de TTO-stroom en dragen zo bij aan het behalen van het TTO-juniorcertificaat in de derde klas.
Aan de leerlingen die Elos goed hebben afgerond, reiken we aan het einde van ieder schooljaar certificaten uit. Tijdens hun vervolgopleidingen hebben de leerlingen wellicht voordeel van de op onze school verworven competenties.

International skills

BC Broekhin heeft op 4 Havo het verrijkingsvak International Skills ingevoerd. Alle leerlingen van 4 Havo die deelnemen aan een studieactiviteit in het buitenland volgen International Skills. Het vak is opgebouwd uit modules die, als zij voldoende worden afgesloten, een leerling internationaal vaardig maken. Daarnaast biedt het vak een goede basis voor vervolgopleidingen waarbij internationale aspecten aan bod komen.
Een substantieel deel van alle 4 Havoleerlingen kiest ervoor deze extra lesmodules te volgen. Deelname aan International Skills betekent ook een verplichte deelname aan een uitwisseling met een buitenlandse partnerschool.
© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |