Normen vwo, leerjaar 2,3, 4 en 5

Algemeen

 - Rapportcijfers worden gegeven in afgeronde gehele getallen.
 - Doubleren in de brugklas is slechts bij uitzondering toegestaan.
 - Doubleren is per leerjaar in hetzelfde schooltype slechts éénmaal toegestaan. 

Normen 2 atheneum

aantal vakken aantal onvoldoendes
     0  1  2  3
Toelatingsmogelijkheid tot 3 atheneum
14 84 86 88 90
3 atheneum met positief advies 14   83 85 87

Normen 2 gymnasium

aantal vakken aantal onvoldoendes
     0  1  2  3
Toelatingsmogelijkheid tot 3 gymnasium
15 90 92 94 96
3 gymnasium met positief advies 15   89 91 93

Normen 3 atheneum

aantal vakken aantal onvoldoendes
     0  1  2  3
Toelatingsmogelijkheid tot 4 atheneum
13 78 80 82 84
4 atheneum met positief advies 13   77 79 81

Normen 3 gymnasium

aantal vakken aantal onvoldoendes
     0  1  2  3
Toelatingsmogelijkheid tot 4 gymnasium
15 90 92 94 96
4 gymnasium met positief advies 15   89 91 93

Bijzondere norm: 
gebaseerd op profielkern, profielkern moet gemiddeld minimaal 6,0 zijn.

 Profielkern
 CM EM NG NT
Geschiedenis   Wiskunde Wiskunde Wiskunde
Wiskunde Geschiedenis Scheikunde Natuurkunde
Maatschappijleer 1  Economie   Scheikunde
Cultuurvak 2       

1 De leerling kiest zelf welk maatschappijvak (economie of aardrijkskunde) hij of zij inzet.
2 De Leerling kiest zelf welk cultuurvak (tekenen, handvaardigheid, muziek, Frans, Duits) hij of zij inzet.

Normen 4 vwo

Een leerling wordt bevorderd van 4 naar 5 vwo als de mentor en de vakdocenten voldoende groei en potentieel zien op een aantal cognitieve en niet-cognitieve ontwikkelpunten. Hierbij worden leerling en ouders gaandeweg het schooljaar intensief betrokken. De focus ligt op gerichte feedback, ondersteuning waar nodig en vooral de focus op de ontwikkeling van de leerling.  Een uitgebreide uitleg kunt u lezen door te klikken op deze link.

Normen 5 vwo

Een leerling wordt bevorderd van 5 naar 6 vwo als: 

  • Alle voortgangscijfers aan het einde van het schooljaar 6 of hoger zijn, of
  • er 1 x 5 is behaald en de overige vakken een 6 of hoger, of
  • er 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x 5 en 1 x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 moet zijn.


Normen TTO-stroom

Tot de TTO-stroom worden alleen leerlingen toegelaten met een VWO-advies van de basisschool. Bij een afwijkend advies zal de toelatingscommissie overleggen met de basisschool en tot een uitspraak komen. Tegen de uitspraak van de toelatingscommissie is geen beroep mogelijk.

Op het einde van de derde klas ontvangen alleen die leerlingen een TTO juniorcertificaat die én aan de overgangsnorm voor 4 VWO voldoen én een voldoende hebben voor het vak Engels.  Het TTO juniorcertificaat geeft toegang tot het IB-voorbereidingsjaar (vierde leerjaar). In dit jaar ligt de nadruk op een verrijkte invulling van de vakken Engels en Albion.
Alleen met een voldoende voor beide vakken wordt de leerling toegelaten tot de IB-opleiding in het vijfde en zesde leerjaar op het VWO. Bij goed resultaat ontvangt de leerling naast zijn normale Atheneum- of Gymnasiumdiploma het internationaal erkende IB-certificaat.

© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |