Ouderraad BC BroekhinOuderraad - Ouderpanel

Het schoolbestuur vindt het belangrijk dat ouders meedenken over een veilige, sociale en kwalitatief goede school. Hiervoor zijn er twee organen waarin ouders hieraan bij kunnen dragen: het ouderpanel (OP) en de ouderraad (OR).


Het ouderpanel
De mogelijkheid voor alle ouders van leerlingen van BC Broekhin Roermond om hun stem te laten horen over onderwerpen die op school spelen. In een aantal bijeenkomsten per jaar wordt er gesproken over diverse onderwerpen. School breed maar ook op het niveau van de afdeling of zelfs de klas.

Het ouderpanel bestaat uit geïnteresseerde ouders uit alle afdelingen van de school. Ze geeft haar mening over voorgelegde onderwerpen en brengt onderwerpen ter tafel die zij belangrijk vindt.


De ouderraad
Onderwerpen welke in de ouderpanel bijeenkomsten besproken zijn, worden in de ouderraad verder behandeld. Binnen de OR, maar ook met directie wordt er meegedacht en meegesproken over invulling van onderwerpen uit de OP's.
Daarnaast richt de OR zich ook op andere school brede onderwerpen en vraagstukken waarin het een signalerende en adviserende functie heeft. De directie legt verantwoording af aan de OR over het gevoerde onderwijsbeleid, de kwaliteit van het onderwijs en andere onderwerpen.

De ouderraad wordt bij voorkeur gevormd door ouders uit alle afdelingen van school. Ze staat in direct contact met de ouderpanels, de medezeggenschapsraad, de schoolleiding en andere ondersteunende geledingen binnen de school.

Kortom, de ouderraad denkt mee, praat me en adviseert. Ze vervult een brugfunctie en is actief betrokken.

Voor meer informatie over de ouderpanels of de ouderraad kunt u een email sturen naar ouderraad@mdw.broekhin.nl.Documenten ouderraad© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |