Bevorderingsnormen HV2

Bevorderingsnormen HV2

Bevordering

Tijdens het verlengde kansjaar wordt er in maart een voorlopig bevorderingsadvies gecommuniceerd. Dit advies wordt gebaseerd op het leerlingprofiel, analyses van belangrijke toetsen en de werk- en studiehouding van de leerling, passend bij een kansrijke schoolcarrière. Aan het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen het definitieve bevorderingsadvies.

In gevallen waarbij een afwijking van de bevorderingsnorm wordt geconstateerd, kán de leerling door de mentor worden ingebracht in de overgangsvergadering. De overgangsvergadering kan positief adviseren ten bate van de leerling. Indien dat gebeurt neemt de teamleiders vervolgens een bindend besluit.

Algemeen

  • Om toegelaten te worden tot een afdeling in het derde leerjaar moet de leerling voldoende punten halen voor die afdeling én voldoet hij/zij aan de voorwaarden van de kernvakkenregeling. Met kernvakken bedoelen we de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

  • Rapportcijfers worden gegeven in afgeronde gehele getallen.

  • Doubleren in de verlengde kansklas is slechts bij uitzondering toegestaan.

Normen verlengde kansklas HV2

Toelatingsmogelijkheid tot

Aantal vakken

Aantal onvoldoendes

Norm

3 havo

12

0

72

1

72

2

73

3

74

Kernvakkenregeling

Om toegelaten te worden tot de afdeling in het derde leerjaar moet de leerling voldoende punten halen voor die afdeling én voldoen aan de voorwaarden van de kernvakkenregeling.

Invoering van deze kernvakkenregeling op havo betekent dat:

  • de leerling niet vaker dan 1 x het cijfer 5 mag scoren in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

  • de leerling niet lager dan 1 x het cijfer 5 mag scoren in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Bij het vak LO krijgt de leerling 4 keer per jaar een beoordeling (2x per semester): een Onvoldoende, een Voldoende of een Goed (en eventueel Zeer Goed). Een O moet worden gecompenseerd met 2x V of 1x G (of ZG).

LO telt niet mee voor de overgangsnorm. Echter dient het vak LO minimaal met een voldoende te worden afgesloten.

Toelatingsmogelijkheid tot

Aantal vakken

Aantal onvoldoendes

Norm

3 atheneum

12

0

72

1

74

2

76

3

78

3 atheneum met positief advies

12

0

...

1

71

2

73

3

75

Kernvakkenregeling

Om toegelaten te worden tot de afdeling in het derde leerjaar moet de leerling voldoende punten halen voor die afdeling én voldoen aan de voorwaarden van de kernvakkenregeling.

Invoering van deze kernvakkenregeling op vwo betekent dat:

  • de leerling niet vaker dan 1 x het cijfer 5 mag scoren in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

  • de leerling niet lager dan 1 x het cijfer 5 mag scoren in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Bij het vak LO krijgt de leerling 4 keer per jaar een beoordeling (2 x per semester): een Onvoldoende, een Voldoende of een Goed (en eventueel Zeer Goed). Een O moet worden gecompenseerd met 2 x V of 1 x G (of ZG). LO zal bij de overgang op de volgende manier meetellen:

LO telt niet mee voor de overgangsnorm. Echter dient het vak LO minimaal met een voldoende te worden afgesloten.

star man