Bevorderingsnormen kansklassen TH

Bevorderingsnormen kansklassen TH

Bevordering

Tijdens het kansjaar wordt er in maart een voorlopig bevorderingsadvies gecommuniceerd. Dit advies wordt gebaseerd op het leerlingprofiel, analyses van belangrijke toetsen en de werk- en studiehouding van de leerling, passend bij een kansrijke schoolcarrière. Aan het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen het definitieve bevorderingsadvies.

In gevallen waarbij een afwijking van de bevorderingsnorm wordt geconstateerd, kán de leerling door de mentor worden ingebracht in de overgangsvergadering. De overgangsvergadering kan positief adviseren ten bate van de leerling. Indien dat gebeurt neemt de teamleiders vervolgens een bindend besluit.

Algemeen

  • Om toegelaten te worden tot een afdeling in het tweede leerjaar moet de leerling voldoende punten halen voor die afdeling én voldoet hij/zij aan de voorwaarden van de kernvakkenregeling. Met kernvakken bedoelen we de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

  • Rapportcijfers worden gegeven in afgeronde gehele getallen.

  • Doubleren in de kansklas is slechts bij uitzondering toegestaan.

Normen kansklas TH

Toelatingsmogelijkheid tot

Aantal vakken

Aantal onvoldoendes

Norm

2 vmbo-t PLUS

11

0

66

1

67

2

68

3

69

2 havo*

11

0

81

1

83

2

84

3

86

Bij het vak LO krijgt de leerling 4 keer per jaar een beoordeling (2x per semester): een ONvoldoende, een Voldoende of een Goed (en eventueel Zeer Goed). Een O moet worden gecompenseerd met 2x V of 1x G (of ZG). LO telt niet mee voor de overgangsnorm. Echter dient het vak LO minimaal met een voldoende te worden afgesloten.

Kernvakkenregeling

Om toegelaten te worden tot de afdeling in het tweede leerjaar moet de leerling voldoende punten halen voor die afdeling én voldoen aan de voorwaarden van de kernvakkenregeling.

Invoering van deze kernvakkenregeling op havo betekent dat:

  • de leerling niet vaker dan 1 x het cijfer 5 mag scoren in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

  • de leerling niet lager dan 1 x het cijfer 5 mag scoren in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

* De leerling zal doorstromen naar 2TH als hij/zij aan het einde van het eerste leerjaar:

  • de havo norm behaald heeft en voldoet aan de voorwaarden van de kernvakkenregeling.

  • de havo norm niet haalt en/of niet voldoet aan de kernvakkenregeling, maar van het team vakdocenten een positief advies voor 2TH ontvangt; gebaseerd op het leerlingprofiel, analyses van belangrijke toetsen en de werk- en studiehouding van de leerling[1]

star man