Bevorderingsnormen kansklassen TTO atheneum

Bevorderingsnormen kansklassen TTO atheneum

Bevordering

De leerling mag doorstromen naar 2 tto als hij/zij aan het einde van leerjaar 1, minimaal onderstaande norm behaald heeft én een positief advies vanuit de docentvergadering ontvangt.

In gevallen waarbij een afwijking van de bevorderingsnorm wordt geconstateerd, kán de leerling door de mentor worden ingebracht in de overgangsvergadering. De overgangsvergadering kan positief adviseren ten bate van de leerling. Indien dat gebeurt neemt de teamleiders vervolgens een bindend besluit.

Algemeen

  • Om toegelaten te worden tot een afdeling in het tweede leerjaar moet de leerling voldoende punten halen voor die afdeling én voldoet hij/zij aan de voorwaarden van de kernvakkenregeling. Met kernvakken bedoelen we de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

  • Rapportcijfers worden gegeven in afgeronde gehele getallen.

  • Doubleren in de kansklas is slechts bij uitzondering toegestaan.

Normen kansklassen TTO atheneum

Toelatingsmogelijkheid tot

Aantal vakken

Aantal onvoldoendes

Norm

2 tto

11

0

75

1

77

2

78

3

79

Bij het vak LO krijgt de leerling 4 keer per jaar een beoordeling (2x per semester): een Onvoldoende, een Voldoende of een Goed (en eventueel Zeer Goed). Een O moet worden gecompenseerd met 2x V of 1x G (of ZG). LO telt niet mee voor de overgangsnorm. Echter dient het vak LO minimaal met een voldoende te worden afgesloten.

Kernvakkenregeling

Naast bovenstaande normen geldt de kernvakkenregeling in de kansklassen, waarbij leerlingen die de TTO-kansklas volgen, uitsluitend door mogen gaan naar het tweede leerjaar van het tweetalig vwo als ze maximaal één onvoldoende voor de kernvakken hebben gehaald, die niet lager is dan 5.

Use of English

UoE moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed. Ieder vak kent deze score met het kerstrapport en het eindrapport toe. Het gaat om het gebruik van Engels in de les, tegen de docent en medeleerlingen. Niet hoe goed het Engels is, maar wel de bereidwilligheid en vanzelfsprekendheid om Engels te spreken.Als bij één of meer vakkken deze score onvoldoende is vindt er een tto motivatiegesprek plaats.

star man