Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig en wij mogen geen leerlingen uitsluiten van activiteiten waarvan ouders niet betalen. Wij ontvangen echter geen middelen om dit op te vangen. Wij doen een beroep op ouders om deze bijdrage te betalen, zodat wij programma’s in zijn geheel kunnen blijven aanbieden. In week 35 ontvangt u per email een persoonlijke link naar het WIS Collect facturerings-programma waarmee dit bedrag betaald kan worden. Let op: mogelijk komt dit bericht in uw spam-box terecht.  Voor meer info klik hier

star man