Programma van Toetsing en Afsluiting havo cohort 2021-2023

Programma van Toetsing en Afsluiting havo cohort 2021-2023

Leeswijzer

Ieder schooljaar bestaat uit 2 semesters (= 2 periodes). De semesters hebben verschillende nummers. Op Havo 4 zijn dat de semesters 1 en 2 en op Havo 5 zijn dat de semesters 3 en 4.
Niet bij alle vakken worden in alle semesters PTA-werken afgenomen. Er zijn vakken waarbij het PTA pas begint in het examenjaar.
De PTA's zijn doorlopend. Dat wil zeggen dat per leerjaar of semester geen afzonderlijke gemiddelden worden uitgerekend die het eindcijfer van het schoolexamen gaan bepalen.
Leerlingen krijgen in het examenjaar de mogelijkheid om voor één vak een herkansingstoets te maken. Deze toets vervangt alle schriftelijke PTA-toetsen uit een semester. De afname van deze toets vindt plaats gedurende de twee weken na de afsluitende toetsweek in het examenjaar. In het PTA zijn de te herkansen toetsen in de kolom "herkansbaar" aangeduid met "JA".
De stof van deze herkansingstoetsen dekt de gehele leerstof van de toetsen afgenomen in het betreffende semester, met uitzondering van de mondelingen, de KLT's (kijk- en luistertoetsen) en de PO's (praktische opdrachten).

Onderstaande PTA's per vak worden definitief per 1 oktober 2021!

Programma van Toetsing en Afsluiting per vak:

star man