Vmbo-t PLUS
Lessentabel
Bevorderingsnormen
Programma van Toetsing en Afsluiting
Toetsplanners

Vmbo-t PLUS

Het vmbo-t PLUS op BC Broekhin is een extra aanvulling op het reguliere aanbod. De plus staat voor de extra kansen die wij bieden. Het sluit goed aan bij havo omdat de leerlingen examen doen in zeven vakken in plaats van de landelijk vastgestelde zes vakken bij de meeste andere vmbo-t-opleidingen. Daardoor houd je als leerling ook een brede keuzemogelijkheid als je kiest voor een mbo-opleiding niveau 4. We bieden je, naast de reguliere taallessen, internationaal erkende examens in Engels (Anglia) en Duits (Goethe).

Waar staat de PLUS nog meer voor? Onze leerlingen werken regelmatig aan uitdagende projecten waarbij je andere en nieuwe vaardigheden leert. Daarbij wordt intensief samengewerkt met het bedrijfsleven en het mbo. Ook bieden we praktijkvakken aan zoals Techniek & Toepassing en Economie & Ondernemen. In het vierde leerjaar volg je, naast de reguliere lessen, ook al lessen in het mbo van jouw keuze, waardoor de mogelijkheid bestaat om in het tweede jaar van het mbo niveau 4 te starten. Kies je dus voor ons vmbo, dan kies je voor een échte PLUS!

Lessentabel

2020-2021

TH1

T2

T3

T4

Nederlands

3

3

3

3

Frans

2.5

Duits

3

3

3

Engels

3

3

3

3

geschiedenis

2

1.5

2

4

aardrijkskunde

2

1.5

3

3

wiskunde

4

3

4

3.5

nask-I

2

3

3.5

nask-II

2

4

biologie

2

2

3

3

economie

2

3

4

tekenen

1

3

handvaardigheid

2

3

beeldend

3

2

technologie & toepassing

1

2

4

muziek

2

1

levensbeschouwing

2

lichamelijke oefening

3

3

2

2

mentorles

1

1

1

1

studieles

1

Bevorderingsnormen

AANGEPASTE BEVORDERINGSNORMEN SCHOOLJAAR 2020-2021

LET OP:

In verband met de omstandigheden rond corona hebben wij de bevorderingsnormen voor het schooljaar 2020-2021 aangepast. Volg deze link voor meer informatie: Aangepaste bevorderingsnorm schooljaar 2020-2021.

Algemeen

  • Rapportcijfers worden gegeven in afgeronde gehele getallen.

  • Doubleren in de brugklas is slechts bij uitzondering toegestaan.

  • Doubleren is per leerjaar in hetzelfde schooltype slechts éénmaal toegestaan. 

Normen 2 vmbo-t-plus

aantal vakken

aantal onvoldoendes

0 - 1 - 2 - 3*

Toelatingsmogelijkheid tot 3 vmbo

14

84 - 84 - 85 - 86

KERNVAKREGELING

Om toegelaten te worden tot een afdeling in het derde leerjaar moet de leerling voldoende punten halen voor die afdeling én voldoen aan de voorwaarden van de kernvakkenregeling.

Invoering van deze kernvakkenregeling op 2 vmbo betekent dat, naast de huidige bevorderingsnorm, waarbij leerlingen die drie onvoldoendes voor kernvakken op het einde van het schooljaar hebben, niet toegelaten worden tot 3 vmbo.
Leerlingen die toegelaten worden tot 3 vmbo, mogen hooguit twee onvoldoendes halen voor kernvakken, waarbij de cijfers niet lager zijn dan 5,0.

* Bij 3 onvoldoendes en minimaal 86 punten beslist de vergadering.
Bijzondere norm: in het gekozen vakkenpakket (6 vakken uit een groep van 9: Du - Gs - Ak - Wi - Nask1 - Nask2 - Bi - Ec - Bd) zijn twee cijfers 5 toegestaan. Eén cijfer 4 is niet toegestaan. 


Normen 3 vmbo-t PLUS

aantal vakken

aantal onvoldoendes

0 - 1 - 2 - 3 - 4

Toelatingsmogelijkheid tot 4 vmbo

10

60 - 60 - 60 - 60 - 62

Toelatingsmogelijkheid tot 4 vmbo

11

66 - 66 - 66 - 66 - 68

Bijzondere norm:

  • In het vakkenpakket is één 5 toegestaan.

  • In het vakkenpakket zijn twee vijven toegestaan mits het totaal aantal cijfers van de vakken in het vakkenpakket 41 of meer bedraagt.

  • In het vakkenpakket is een 4 bij Nederlands of Engels toegestaan mits het totaal aantal cijfers voor de vakken in het vakkenpakket 42 of meer bedraagt.

  • De combinatie van één 5 en één 4 is niet toegestaan.

Programma van Toetsing en Afsluiting

In het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) zijn alle theoretische toetsen en praktische opdrachten opgenomen die deel uitmaken van het SE (SchoolExamen). Per onderdeel wordt vermeld wanneer het getoetst wordt, de bijdrage aan het periodecijfer en de bijdrage van de periode aan het SE-cijfer.

Toetsplanners

Hieronder vindt u de toetsplanners voor vmbo-t 2

star man