Ziekmelden leerling

Ziekmelden leerling

Ziek melden van een leerling kan telefonisch of via een email naar absentie@broekhin.nl.

Ziekmeldingen worden geregistreerd in Magister.

Een ziekmelding wordt aan het einde van de dag automatisch doorgezet naar de volgende dag. U hoeft uw zoon of dochter dus niet elke dag opnieuw ziek te melden.

Een uitzondering op deze regel geldt voor de maandag. Na het weekend vragen we de ouders van alle klassen, met uitzondering van de kansklassen en de leerlingen van 2 havo, 2 vwo, vrs7 en vrs8, de ziekmelding opnieuw aan de school door te geven.

Ouders/verzorgers wordt verzocht om schriftelijk aan de school te melden dat de leerling beter is. Dat kan door aan de leerling het ingevulde absentiebriefje mee te geven.

Klik HIER voor het absentiebriefje.

star man