Nieuws

Onderzoek Universiteit Maastricht

Geplaatst op 22-09-2022

Binnen onze school is één van onze docenten, Daniëlle Cluitmans, afgelopen schooljaar gestart als promovendus aan de Universiteit Maastricht. Daniëlle is docent LO en leerlingencoördinator van TH2-HV2-V2 en TTO2.

Naast werkzaamheden als docent en coördinator richt zij zich dus ook op wetenschappelijk onderzoek, waarbij zij nauw samenwerkt met andere wetenschappers van de Universiteit Maastricht. Daniëlle onderzoekt hoe de mentale gezondheid van kinderen die de pandemie hebben meegemaakt, samenhangt met hun schoolprestaties. Ook onderzoekt ze wat we   zo nodig kunnen doen om die mentale gezondheid te verbeteren. Om hier antwoorden op te krijgen zullen er dit schooljaar twee onderzoeken op BC Broekhin gaan plaatsvinden.

Onderzoek 1
Voor dit onderzoek worden dertig willekeurig geselecteerde leerlingen van BC Broekhin benaderd met het verzoek deel te namen aan een diepte-interview. Door informatie uit deze gesprekken te analyseren willen we beter leren begrijpen hoe de relatie is tussen mentale gezondheid en schoolprestaties. Leerlingen kunnen uitgebreid vertellen over hun ervaringen, meningen en opvattingen. Hun inzichten vormen de basis van een wetenschappelijk onderzoek. Een daartoe gekwalificeerd wetenschappelijk medewerker van de Universiteit Maastricht zal de interviews afnemen. De geselecteerde leerlingen (en ouders) worden vooraf benaderd door deze medewerker om toestemming te vragen voor deelname.

Onderzoek 2
Met dit onderzoek gaan we onderzoeken of een specifiek beweegprogramma, de ‘Broekhin beweegimpuls’ genaamd, een positieve bijdrage kan leveren aan de fysieke fitheid en mentale gezondheid van leerlingen én hun schoolprestaties. Alle leerlingen van BC Broekhin, met uitzonderding van de eindexamenleerlingen van schooljaar 2022-2023, wordt gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek. Deelname is ook hier vrijwillig.
De ‘Broekhin beweegimpuls’ zal bij 50% van de klassen in het schoolprogramma worden opgenomen. De andere 50% van de klassen doorlopen het reguliere LO-programma. Er zullen metingen worden gedaan bij alle leerlingen waarbij o.a. gekeken wordt naar uithoudingsvermogen, kracht en lenigheid. Er worden ook korte, gevalideerde vragenlijsten afgenomen waarbij we psychosociale problematiek en sterke kanten van leerlingen (vaardigheden) meten.

Belangrijk:
Deelname is vrijwillig. Gegevens worden alleen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Daartoe worden ze geanonimiseerd, beveiligd opgeslagen en geanalyseerd door daartoe bevoegde wetenschappelijke onderzoekers van de Universiteit Maastricht. Na het onderzoek worden alle gegevens vernietigd. Opgehaalde gegevens in deze onderzoeken mogen alleen worden gebruikt indien de leerling hier zelf schriftelijke toestemming voor geeft. Voor leerlingen jonger dan 16 jaar vragen we ook de ouders schriftelijke toestemming te geven. Dit is conform de AVG wet- en regelgeving. Voor wetenschappelijk onderzoekers is het van groot belang dat zoveel mogelijk leerlingen (en hun ouders/ verzorgers) toestemming geven voor het verzamelen van onderzoeksgegevens.

Let op!

Tijdens de LO-lessen zal de gymdocent, ook zonder goedkeuring van leerling en/ of ouders, de gezondheid metingen gaan verzamelen. Dit  soort gegevens verzamelen we ieder jaar, maar dan met als doel de vorderingen van leerlingen te kunnen volgen. Omdat we de gegevens nu ook voor wetenschappelijk onderzoek willen gebruiken, veranderen de regels van het spel. We vragen daarom toestemming, aan de kinderen zelf, en waar nodig aan hun ouders. Indien er  geen toestemming is gegeven, zullen deze verzamelde gegevens niet gedeeld worden met het onderzoekersteam en de Universiteit Maastricht.

We hopen dat veel leerlingen meedoen! Hoe meer leerlingen meedoen, des te beter het onderzoek zal zijn. En des te beter we in staat te zullen zijn onze leerlingen te begrijpen en waar nodig, te helpen.

Mocht u meer informatie willen, neem dan contact op met Daniëlle Cluitmans.


 


star man