Kansklassen leerjaar 2
Lessentabel
Bevorderingsnormen
Toetsplanners

Kansklassen leerjaar 2

Het is belangrijk dat leerlingen een leerroute doorlopen die goed bij ze past. Daarom zijn we in 2020 gestart met een pilot verlengde kansklassen. In deze klassen krijgen leerlingen langer de tijd om op het juiste niveau terecht te komen.

De doorstroommogelijkheden vanuit de kansklas naar leerjaar 2 zijn in onderstaand schema weergegeven:

T2

Voor leerlingen waarbij we voldoende groei- en uitdagingsmogelijkheden zien binnen het vmbo-t PLUS-niveau.

2TH

Voor leerlingen die vanuit leerjaar 1 op koers liggen voor de havo-afdeling én voor leerlingen waarbij we de mogelijkheid zien dat deze leerling zich in het tweede leerjaar nog doorontwikkelt naar een havoniveau. 

In de verlengde 2TH-kansklas werken we met lesmethodes op een gemengd T/H-niveau. Dit geeft de mogelijk op twee verschillende niveaus binnen een klas te differentiëren. De leerlingen maken toetsen waarvoor ze twee cijfers krijgen: één op vmbo-t PLUS- en één op havo-niveau. Zo brengen we de meest passende en perspectiefrijke plek zichtbaar in beeld.

2HV

Voor leerlingen die vanuit leerjaar 1 op koers liggen voor de havo-afdeling én voor leerlingen waarbij we de mogelijkheid zien dat deze leerling zich in het tweede leerjaar nog doorontwikkelt naar een vwo-niveau. 

In de verlengd 2HV-kansklas werken we met lesmethodes op een gemengd niveau. Dit geeft de mogelijk op twee verschillende niveaus binnen een klas te differentiëren. In de 2HV-klas krijgen ze één cijfer op havo- en één op vwo-niveau. Zo brengen we de meest passende en perspectiefrijke plek zichtbaar in beeld.

2V

Voor leerlingen met een duidelijk vwo-bevorderingsadvies, mogelijk ook gymnasium. We zien op dit moment bij deze leerling duidelijk vwo-capaciteiten met een passende inzet en werkhouding. 

Voor meer informatie, klik HIER.

2TTO

Voor leerlingen die goed op koers liggen binnen de tto-afdeling.

Voor meer informatie, klik HIER.

Lessentabel

TH2

HV2

V2

TTO2

Nederlands

3

3

3

3

Latijn

2

2

Grieks

2

2

Frans

2

2

2

2

Duits

3

3

3

3

Engels

3

3

3

2

Engels Albion

1

geschiedenis

2

2

2

2

aardrijkskunde

2

2

2

2

wiskunde

3

3

3

3

natuurkunde

2

2

2

2

nask-I

biologie

2

2

2

2

economie

1

tekenen

1

1

1

1

handvaardigheid

2

2

1

1

muziek

1

1

1

1

technologie & toepassing

1

levensbeschouwing

lichamelijke oefening

3

3

3

2

mentorles

1

1

1

1

studieles

Bevorderingsnormen

Onderstaande knop opent het bestand met de notitie instroom, op- en afstroom en doubleren.

Toetsplanners

Hieronder vindt u de toetsplanners voor de verlengde kansklassen.

star man