Welkom op BC Broekhin!

De informatie in deze schoolgids is bedoeld om ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren. De schoolgids is een gemakkelijk naslagwerk en een bron van informatie over allerlei regelingen en afspraken.

Via onze website, het leerlingvolgsysteem Magister en via e-mail wordt iedereen op de hoogte gehouden van allerlei actuele zaken. Aanvullend informeren wij u ook over onze activiteiten via Facebook, Instagram en Twitter.

Als directeur is het voor mij heel belangrijk om te doen wat nodig is voor elke individuele leerling. Wij werken aan de toekomst van uw kinderen. Dat is onze opdracht! Ouder(s) en/of verzorger(s) zijn een belangrijke samenwerkingspartner. Wij hechten veel waarde aan lage drempels en hopen dat de informatie in deze schoolgids ertoe bijdraagt dat u snel de juiste antwoorden of het goede aanspreekpunt vindt.

Ik wens iedereen, ook namens alle collega’s op onze school, een heel fijn, inspirerend en kansenrijk schooljaar toe.

Elianne Engelen, directeur.

Download hier de volledige schoolgids 2024-2025

star man