Kansklassen leerjaar 1
Lessentabel
PLUS- en TOP-uren
Verlengde kansklassen
Bevorderingsnormen
Toetsplanners

Kansklassen leerjaar 1

Een kruispunt met veel uitdagingen

In onze kansklassen verkennen wij samen met onze leerlingen welke leerroute het beste bij hen past. Aan het einde van de verlengde kansklas wordt de leerling in de afdeling of stroom geplaatst die voor hem de meeste kansen en uitdagingen biedt om zich verder te ontplooien. Onze kansenstructuur ziet er schematisch gezien als volgt uit:

Er kan gekozen worden voor één van de volgende kansklassen:

 • de kansklas vmbo-t PLUS/havo,
  voor leerlingen met een vmbo-(g)t advies, gemengd vmbo-t PLUS/havo advies of havo advies.

 • de kansklas havo/vwo,
  voor leerlingen met een havo advies, gemengd havo/vwo advies of vwo advies.

Een leerling met een eenduidig havo advies kan dus in beide typen kansklassen worden toegelaten. Wij volgen hierin het plaatsingsadvies van de groep 8 leerkracht, die aangeeft in welk type kansklas deze leerling het best tot zijn recht zal komen.

In de vmbo-t PLUS/havo en havo/vwo kansklassen wordt onderwijs aangeboden op twee verschillende niveaus.
Binnen de lessen wordt er gedifferentieerd. Hierbij worden boeken en lesmethodes gebruikt die passen bij beide niveaus. Zo is er de mogelijkheid om enerzijds de nodige ondersteuning te bieden, terwijl leerlingen anderzijds geprikkeld worden om de uitdaging aan te gaan op een hoger niveau.

 • Leerlingen met een eenduidig vwo advies hebben de keuze uit:

  • TTO Atheneum (TweeTalig Onderwijs)

  • TTO Gymnasium (TweeTalig Onderwijs)

  • Gymnasium Nederlandstalig

In deze homogene klassen komen leerlingen met elkaar in een klas die ongeveer hetzelfde prestatieniveau hebben. De lessen worden in het geheel aangepast aan het niveau van de klas, waarbij docenten deze leerlingen nét iets boven hun huidige niveau blijven uitdagen.

de kansklas vrijeschool (vmbo-t PLUS/havo/vwo),
een heterogene klas: vanaf een vmbo-(g)t advies t/m vwo advies.

Als je een VWO-advies hebt gekregen, kun je vanaf de eerste klas voor het gymnasium kiezen, zowel binnen het Nederlandstalig onderwijs als binnen het TweeTalig Onderwijs (TTO).
Voor meer informatie over TTO, klik HIER.

Als jij nieuwsgierig bent en plezier hebt in het leren van nieuwe dingen, zul je op ons gymnasium een fantastische tijd tegemoet gaan. Op ons gymnasium starten we met Griekse taal en cultuur, in de tweede klas komt daar Latijn bij.
Voor meer informatie over het gymnasium, klik HIER.

We vragen dus wel wat van jou als het gaat om interesse, inzet, leer- en werktempo. Maar wees gerust: als het af en toe niet zo meezit met je schoolwerk, dan krijg je bij ons steun en extra begeleiding.

Lessentabel

TH1

HV1

TTO1

Nederlands

3

3

3

Latijn

Grieks

2

2

Frans

3

3

3

Engels

3

3

3

Engels Albion

1

geschiedenis

2

2

2

aardrijkskunde

2

2

2

wiskunde

4

3,5

3,5

biologie

2

2

2

beeldend

tekenen

1

2

2

handvaardigheid

2

1

1

muziek

2

1

1

levensbeschouwing

2

2

2

lichamelijke oefening

4

3

3

mentorles

1

1

1

studieles

1

1

1

PLUS- en TOP-uren

PLUS-uren

Vakoverstijgende en verdiepende projecten

Extra ondersteuning

Een vast moment in het lesrooster vullen onze kansklassers in met PLUS-uren. 

De eerste periode van het schooljaar is dat een module met ICT-lessen. Leerlingen leren de basis ICT-vaardigheden, zoals het gebruiken van de mailfunctie, digitale presentatiemogelijkheden en documenten maken en opslaan. Deze ICT-lessenreeks wordt na de herfstvakantie afgesloten met een gastles mediawijsheid.

Voor de volgende periode (medio november) mogen de leerlingen zelf een keuze maken. 

Ze kiezen voor ondersteuning in een vak dat ze nog wat moeilijk vinden óf voor uitdaging in verdiepende en vakoverstijgende projectlessen. Zo kan er gekozen worden uit fotografie, een avondtUUR op het Oude Kerkhof in Roermond, Sterrenkunde, Techniek en Toepassing, een verdieping in een taal en cultuur, SportXtra, voor veldwerk naar de Asseltse Plassen.. en nog veel meer. Er zijn vier periodes (van circa 8 weken) per schooljaar en leerlingen kiezen per periode wat aansluit bij hun persoonlijke interesse en/of ondersteuningsbehoefte.

En er is meer! TOP-uren

BC Broekhin is altijd al een school geweest van leuke buitenschoolse extra’s. Helaas zijn er daar de afgelopen jaren door de corona maatregelen veel van afgelast en uitgesteld. 

Als school zien we onze leerlingen graag plezier maken en zich ontwikkelen, op alle fronten. Daarom is er nu weer de mogelijkheid om deel te nemen aan TOP-uren. Deze uren worden in de middagen, na schooltijd, aangeboden. Deelname is vrijwillig.

Zo hebben we jaarlijks het School’s Out project bij de ECI. Dit is een podiumkunstproject waar onze leerlingen op, achter of naast het podium werken aan hun talent of favoriete interessegebied.

Leerlingen kunnen wederom kiezen voor iets wat hen interesseert. Zo hebben we een EHBO scholing, meerdere creatieve workshops en is er de mogelijkheid om actief bezig zijn met leeftijdsgenoten tijdens diverse sport activiteiten.

Oftewel; genoeg kansen om op onze mooie school je Talenten nog verder te Ontwikkelen en Plezier te beleven!

Verlengde kansklassen

Het is belangrijk dat leerlingen een leerroute doorlopen die goed bij ze past. Daarom zijn we in 2020 gestart met een pilot verlengde kansklassen. In deze klassen krijgen leerlingen langer de tijd om op het juiste niveau terecht te komen.

De doorstroommogelijkheden vanuit de kansklas naar leerjaar 2 zijn in onderstaand schema weergegeven:

T2 – voor leerlingen waarbij we voldoende groei- en uitdagingsmogelijkheden zien binnen het vmbo-t PLUS-niveau.

Bevorderingsnormen

Onderstaande knop opent het bestand met onze bevorderingsnormen.

Toetsplanners

Hieronder vindt u de toetsplanners voor th1 en hv1.

star man