Ziek melden
Afwezig melden

Ziek melden

Ziek melden van een leerling kan via een van de onderstaande mogelijkheden:

Ga naar: https://broekhinrm.magister.net en log in met uw ouderaccount.

Of

Gebruik de Magister - Leerling en Ouder-app op uw telefoon en log in met uw ouderaccount.

 • Ga via het menu naar Afwezigheid.

 • Klik op ‘Melden’ en geef de ziekmelding door.

 Let op:

 • Deze procedure geldt alleen om uw zoon/dochter ziek te melden. Hij kan niet gebruikt worden om door te geven dat uw kind een afspraak bij de tandarts of fysiotherapeut etc. heeft.

 • Ziek melden dient te gebeuren vóór 8.30 uur.

 • Ziek melden kan alleen voor de betreffende dag of voor de volgende dag. Bijvoorbeeld: Uw kind voelt zich maandagmiddag niet goed. U kunt hem/haar maandagavond of dinsdagochtend ziek melden.

 • Iedere dag dat uw kind ziek is, moet u hiervan opnieuw een melding maken.

 • U kunt op zondag pas een ziekmelding voor maandag doorgeven.

 • Bij de ziekmelding moet u aangeven welke les/roosteruren uw kind afwezig is.

 • U hoeft uw kind in deze nieuwe procedure dus niet beter te melden.

 • Per abuis gemaakte ziekmeldingen kunnen niet door u zelf worden verwijderd (stuur hiervoor een mail met naam, klas en dag) naar absentie@broekhin.nl.

 • Steekproefsgewijs kan ons leerlingenloket u bellen om de ziekmelding te controleren.

Tip

In het menu kunt u via ‘Afwezigheid’ klikken op de lijst per maand met geregistreerde afwezigheid. U kunt dan direct zien om welke registratie het gaat en of het om geoorloofd of ongeoorloofd verzuim gaat.
In deze video instructie kunt u bekijken hoe ziekmelden in zijn werk gaat:

INSTRUCTIE ZIEKMELDEN

Neem contact op met ons leerlingenloket bij vragen en/of opmerkingen, via e-mailadres absentie@broekhin.nl  Vermeld hierbij de naam en de klas van uw zoon/dochter.

Afwezig melden

Binnenkort heeft uw kind misschien een afspraak bij de tandarts, fysiotherapeut of huisarts etc. Om dat door te geven klikt u hier.

Er zijn ook behoorlijk wat leerlingen die thuis zijn (door de oplopende besmettingen met het coronavirus), maar best de lessen kunnen volgen.

Voor deze leerlingen gaan we het mogelijk maken om de lessen online van huis uit te volgen. Dat wil zeggen: de docenten plaatsen in Magister de Meetcode en leerlingen volgen de les.

Om dat door te geven klikt u hier.

Als alle vragen zijn ingevuld, ontvangt u automatisch een bevestiging van ontvangst. De ziekmelding of afwezigheid wordt vervolgens geregistreerd in Magister.

Bij vragen kunt u contact opnemen met absentie@broekhin.nl.

star man