Ziek melden
Afwezig melden

Ziek melden

Ziek melden van een leerling kan via een van de onderstaande mogelijkheden.

Is uw zoon/dochter ziek?

Ga dan naar: https://broekhinrm.magister.net en log in met uw ouderaccount.

Of

Gebruik de Magister - Leerling en Ouder-app op uw telefoon en log in met uw ouderaccount.

 • Ga via het menu naar Afwezigheid.

 • Klik op ‘Melden’ en geef de ziekmelding door.

 Let op:

 • Deze procedure geldt alleen om uw zoon/dochter ziek te melden. Hij kan niet gebruikt worden om door te geven dat uw kind een afspraak bij de tandarts of fysiotherapeut etc. heeft.

 • Ziek melden dient te gebeuren vóór 8.30 uur.

 • Ziek melden kan alleen voor de betreffende dag of voor de volgende dag. Bijvoorbeeld: Uw kind voelt zich maandagmiddag niet goed. U kunt hem/haar maandagavond of dinsdagochtend ziek melden.

 • Iedere dag dat uw kind ziek is, moet u hiervan opnieuw een melding maken.

 • U kunt op zondag pas een ziekmelding voor maandag doorgeven.

 • Bij de ziekmelding moet u aangeven welke les/roosteruren uw kind afwezig is.

 • U hoeft uw kind in deze nieuwe procedure dus niet beter te melden.

 • Per abuis gemaakte ziekmeldingen kunnen niet door u zelf worden verwijderd (stuur hiervoor een mail met naam, klas en dag) naar absentie@broekhin.nl.

 • Steekproefsgewijs kan ons leerlingenloket u bellen om de ziekmelding te controleren.

Tip

In het menu kunt u via ‘Afwezigheid’ klikken op de lijst per maand met geregistreerde afwezigheid. U kunt dan direct zien om welke registratie het gaat en of het om geoorloofd of ongeoorloofd verzuim gaat.
In deze video instructie kunt u bekijken hoe ziekmelden in zijn werk gaat:

INSTRUCTIE ZIEKMELDEN

Neem contact op met ons leerlingenloket bij vragen en/of opmerkingen, via e-mailadres absentie@broekhin.nl  Vermeld hierbij de naam en de klas van uw zoon/dochter.

Afwezig melden

Binnenkort heeft uw kind misschien een afspraak bij de tandarts, fysiotherapeut of huisarts etc. Om dat door te geven klikt u HIER.

Er zijn ook leerlingen die thuis moeten blijven, maar door hun meestal beperkte klachten best de lessen kunnen volgen.

Om dat door te geven klikt u HIER.

Als alle vragen zijn ingevuld, ontvangt u automatisch een bevestiging van ontvangst. De ziekmelding of afwezigheid wordt vervolgens geregistreerd in Magister.

Bij vragen kunt u contact opnemen met absentie@broekhin.nl.

star man