Documenten en regelingen

Documenten en regelingen

Op deze pagina treft u informatie aan over allerlei onderwerpen die te maken hebben met wettelijke regelgeving en afspraken die op onze school van belang zijn.

Wij doen ons best om deze informatie zo duidelijk en compleet mogelijk te presenteren. Mocht u echter na raadpleging van deze documenten nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via adm@mdw.broekhin.nl

 1. Arbo- en schoolveiligheidsplan

 2. Arbobeleidskader SOML

 3. Beleid lesuitval

 4. Beleid onderwijstijd

 5. Beleid onderwijstijd - uitwerking

 6. Convenant veiligheid in en om school

 7. EIC-regeling

 8. Handelingsprotocol bij grensoverschrijdend gedrag

 9. Informatieplicht aan gescheiden ouders

 10. Klachtenregeling SOML

 11. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 12. Programma examenleerlingen vanaf 1 maart 2021

 13. Programma niet-examenleerlingen vanaf 1 maart 2021

 14. Protocol cameratoezicht

 15. Protocol dyslexie

 16. Protocol medicijnengebruik

 17. Protocol pesten

 18. Regeling schoolvertrouwenspersoon

 19. Schoolplan 2017-2021

star man