Documenten en regelingen

Documenten en regelingen

Op deze pagina treft u informatie aan over allerlei onderwerpen die te maken hebben met wettelijke regelgeving en afspraken die op onze school van belang zijn.

Wij doen ons best om deze informatie zo duidelijk en compleet mogelijk te presenteren. Mocht u echter na raadpleging van deze documenten nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via adm@mdw.broekhin.nl

Arbo- en schoolveiligheidsplan

Arbobeleidskader SOML

Convenant veiligheid in en om school

EIC-regeling

Handelingsprotocol bij grensoverschrijdend gedrag

Informatieplicht aan gescheiden ouders

Klachtenregeling SOML

Programma examenleerlingen vanaf 1 maart 2021

Programma niet-examenleerlingen vanaf 1 maart 2021

Protocol cameratoezicht

Protocol dyslexie

Protocol medicijnengebruik

Regeling schoolvertrouwenspersoon

Ziek-verlof-absentie melding leerling

star man