Tweetalig onderwijs (tto)
Toetsplanners tto

Tweetalig onderwijs (tto)

Bij Tweetalig Onderwijs op Broekhin volgen leerlingen de meeste lessen in het Engels (70%). Tto wordt gegeven in de onderbouw van het vwo. De leerlingen volgen een extra uur Engels waarin gespreksvaardigheden worden geoefend, dit heet Albion. Leerlingen sluiten tto aan het eind van de derde klas af met een examen (B2) en krijgen een door Nuffic erkend Junior-certificaat. Nuffic is het Nederlands orgaan voor internationalisering in het onderwijs. Zij visiteren de school en controleren of scholen aan de landelijke tto eisen voldoen.

TTO JUNIORCERTIFICAAT:

Leerlingen ontvangen aan het einde van het derde leerjaar een tto juniorcertificaat indien zij voldoen aan de volgende eisen: Een voldoende voor het vak Engels (op B2 niveau) hebben behaald.

De score voor ‘Use of English’ in het derde leerjaar moet voor elk vak een Voldoende of Goed zijn (taalontwikkeling). De leerling heeft deelgenomen aan het tto programma (deze hebben betrekking op wereldburgerschap en persoonsontwikkeling; zoals projectdagen, excursies en reizen).Op het einde van de derde klas ontvangen alleen die leerlingen een tto juniorcertificaat die aan de overgangsnorm voor 4 vwo voldoen.

Het tto juniorcertificaat geeft toegang tot het IB-voorbereidingsjaar (alleen bij overgang naar het vierde leerjaar van het vwo). In dit jaar ligt de nadruk op een verrijkte invulling van de vakken Engels en Albion.

Indien de leerling op het einde van de derde klas wél voldoet aan de 3 eisen voor het tto junior certificaat en naar 4 havo wordt bevorderd in plaats van naar 4 vwp, ontvangt hij/zij wel het tto juniorcertificaat maar krijgt geen toegang tot het IB-voorbereidingsjaar. 

Persoonlijke ontwikkeling en Wereldburgerschap

Tto betekent niet alleen dat er meer (vakken in het) Engels gegeven wordt. De hele opleiding staat in het teken van Internationale en Europese thema's. Behalve in vakken zijn er projectdagen buiten de lessen om in het kader van Wereldburgerschap. Creatief denken, de EU, theater, debat, onderzoek en schrijven zijn voorbeelden hiervan. Deze activiteiten dragen bij aan meer kennis en vaardigheden op de genoemde gebieden en de leerlingen zijn in staat om in het Engels te communiceren, debatteren en te schrijven. Door de drie jaren heen wordt behalve een vak score ook een score 'Use of English" bijgehouden. De leerlingen worden gestimuleerd om in de klas en zelfs onderling Engels te spreken.

Internationale contacten
Elk jaar gaan de leerlingen ook naar het buitenland om contacten te hebben met andere scholieren en ervaring in andere culturen op te doen. Dit kan in de vorm van een dagreis of een meerdaagse uitwisseling zijn. Maar ook in de lessen kunnen tegenwoordig internationale contacten en projecten via digitale communicatie gerealiseerd worden.

Docenten
Docenten die in het Engels de lessen verzorgen zijn geschoold of hebben de plicht zich te scholen. Engels wordt op hoog niveau gegeven, vaak door een 'native speaker'. Alle tto-docenten halen een Cambridge kwalificatie in de Engels taal (CAE of CPE) en volgen een CLIL-training (Content en Language Integrated Learing). De meeste docenten doen deze nascholing geïntegreerd op het Hilderstone College in Broadstairs (UK).

IB
Geïnteresseerde leerlingen kunnen na VWO 3 in de bovenbouw kiezen om hun Engels verder te verbeteren door in het vrije deel te kiezen voor het International Baccalaureate (IB) English A Language and Literature Programma. Dit is een internationaal erkend certificaat waarmee leerlingen die aan een buitenlandse universiteit willen gaan studeren, geen aparte toelatingsexamens voor Engels hoeven af te leggen (het doorsnee niveau Engels van IB leerlingen ligt op C1 of zelfs C2 CEFR).

Ouderbijdrage TTO € 450,-- per leerjaar m.i.v. 2020/2021
Ten aanzien van regulier onderwijs omvat tto een aantal extra activiteiten, projecten, nascholingen, lessen Engels en buitenlandse reizen, waar extra kosten aan verbonden zij. Deze komen terug in een verplichte ouderbijdrage voor tto leerlingen van € 450,-- per leerjaar. De activiteiten en kosten verschillen per jaar, echter de bijdrage is een gemiddelde.

Indien ouders de bijdrage niet kunnen betalen, dan kunnen ze een beroep doen voor een tegemoetkoming in de kosten door de stichting leergeld. Mocht de betaling om welke reden dan ook niet lukken, verzoeken we u  contact op te nemen met de teamleider.

Groep 8
Leerlingen die tto overwegen kunnen terecht op ikkiestto.
Mocht je twijfelen of dit voor jou geschikt is kun je hier een test doen en nog meer informatie vinden.

Websites

Informatie over Nuffic: nuffic

Informatie over IB in de bovenbouw: ibo
Informatie over het docenten niveau Engels: cambridgeenglish

star man