Burgerschap

Burgerschap

Nederlandse scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn sinds 1 februari 2006 wettelijk verplicht om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Aandacht voor burgerschap in het onderwijs moet ertoe leiden dat jongeren het vermogen ontwikkelen om deel uit te maken van een gemeenschap, en dat ze daadwerkelijk een actieve bijdrage aan zo’n gemeenschap gaan leveren.

Om inhoud te geven aan burgerschap is op BC Broekhin gekozen voor een volgende opzet:

Onderbouw (klas 1-2)

  • Klassikale activiteiten die gerelateerd zijn aan burgerschap, zoals een activiteiten dag ‘iedereen is anders’, voorlichting over normen en waarden door middel van het project Luisteris van de NS, voorlichting over hoe om te gaan met Social Media.

  • Burgerschapsvorming wordt in de les behandeld, als een vanzelfsprekend onderdeel van de mens en maatschappij vakken.

Bovenbouw (klas 3-4-5-6)

  • Meer individuele activiteiten die gerelateerd zijn aan burgerschap, zoals het deelnemen aan internationale uitwisselingen, het deelnemen aan een debat en het (mee) organiseren van activiteiten voor de hele school, zoals de Vastenaktieshow. Deze activiteiten zijn niet verplicht.

  • Burgerschapsvorming wordt in de les behandeld, als een vanzelfsprekend onderdeel van de mens en maatschappij vakken.

  • Het uitvoeren van de burgerschapsstage (voorheen maatschappelijke stage). Deze stage is onderdeel van het vak maatschappijleer en verplicht voor iedere leerling.

Vrijeschool

  • Burgerschapsvorming is ingebed in de pedagogiek van de persoonsontwikkeling in de sociale context die een integraal kenmerk vormt van het vrijeschool-onderwijs, met name in het periodeonderwijs .

  • Burgerschapsvorming is een vanzelfsprekend onderdeel van alle vakken in het kader van het werken en leren in de sociale groep. De vrijeschoolklas is daarbij de veilige plek waarbij je met hulp van docenten en medeleerlingen, die langere tijd bij elkaar blijven, stappen zet in de groei naar volwassenheid.

  • Meer individuele activiteiten die gerelateerd zijn aan burgerschap, zoals het deelnemen aan internationale uitwisselingen, het deelnemen aan een debat en het (mee) organiseren van activiteiten voor de hele school, zoals de Vastenaktieshow, zijn niet verplicht.

  • Het uitvoeren van de winkelstage, zorgstage en beroeps-oriënterende stage. Met name in de zorgstage is er sprake van een focus op burgerschap. De leerlingen lopen stage bij een sociaal-maatschappelijke instelling.

star man