Vmbo-t PLUS
Lessentabel
Bevorderingsnormen
Programma van Toetsing en Afsluiting
Toetsplanners

Vmbo-t PLUS

Vmbo betekent: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. Deze opleiding duurt na het eerste leerjaar nog 3 jaar. Daarna stroom je door naar het Mbo (middelbaar beroeps- onderwijs) of naar het Havo. Tijdens de opleiding krijgen de leerlingen in leerjaar 2 alle algemene vakken aangeboden. In het derde leerjaar kiezen de leerlingen een profiel (vakken) dat past bij de loopbaankeuze en/of de vervolgopleiding. Bij het kiezen hiervan krijgen de leerlingen ondersteuning van de mentor, de LOB docent en de decaan. Op het einde van het derde leerjaar maken de leerlingen een definitieve profielkeuze en dat zijn dan tevens de vakken die de leerling meeneemt naar het examenjaar.

De Plus

Het vmbo-t PLUS op BC Broekhin is een extra aanvulling op het reguliere aanbod. De plus staat voor de extra kansen die wij bieden. Het sluit goed aan bij havo omdat de leerlingen examen doen in zeven vakken in plaats van de landelijk vastgestelde zes vakken bij de meeste andere vmbo-t-opleidingen. Daardoor houd je als leerling ook een brede keuzemogelijkheid als je kiest voor een mbo-opleiding niveau 4. We bieden je, naast de reguliere taallessen, internationaal erkende examens in Engels (Anglia) en Duits (Goethe).

Hierdoor krijgen de leerlingen ook een beter beeld van de werkelijkheid; welke vervolgopleiding past bij het beroep van hun keuze en wat zijn de vaardigheden die ze hiervoor nodig hebben.

Waar staat de PLUS nog meer voor? Onze leerlingen werken regelmatig aan uitdagende projecten waarbij je andere en nieuwe vaardigheden leert. Daarbij wordt intensief samengewerkt met het bedrijfsleven en het mbo. Ook bieden we vanaf leerjaar drie praktijkvakken aan zoals Techniek & Toepassing, Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn. Ook bij deze praktijkvakken werken we intensief samen met het mbo en het bedrijfsleven. 

Internationalisering 

Vanaf leerjaar twee is het mogelijk om deel te nemen aan internationale projecten zoals de Erasmusprojecten. Dit zijn tweejarige projecten waarbij met scholen uit verschillende landen wordt samengewerkt aan een thema. Deze onderwerpen sluiten aan op de thema’s uit de projectweken van school. Tijdens het project bezoeken leerlingen ook een van de andere deelnemende landen. Ze leren nieuwe mensen kennen, ze leren over andere culturen en leren ze hun communicatieve vaardigheden te verbeteren. 

Lessentabel

T2

T3

T4

Nederlands

3

3

3

Duits

3

3

3

Engels

3

3

3

geschiedenis

1.5

2

4

aardrijkskunde

1.5

3

3

wiskunde

3

4

3.5

nask-I

2

3

3.5

nask-II

2

4

biologie

2

3

3

economie

2

3

4

tekenen

1

3

handvaardigheid

2

3

beeldend

2

technologie & toepassing

1

4

4

muziek

1

lichamelijke oefening

3

2

2

mentorles

1

1

1

Bevorderingsnormen

Onderstaande knop opent het bestand met onze bevorderingsnormen.

Programma van Toetsing en Afsluiting

In het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) zijn alle theoretische toetsen en praktische opdrachten opgenomen die deel uitmaken van het SE (SchoolExamen). Per onderdeel wordt vermeld wanneer het getoetst wordt, de bijdrage aan het periodecijfer en de bijdrage van de periode aan het SE-cijfer.

Toetsplanners

Hieronder vindt u de toetsplanners voor vmbo-t 2, 3 en 4

star man