Onderwijs

BC Broekhin is een school die continue in beweging is.

We werken voortdurend aan het verbeteren van de onderwijsmogelijkheden en onderwijskansen voor leerlingen. Daarom noemt BC Broekhin zichzelf een kansenschool. We bieden lesstof aan op een wijze die past bij de individuele leerling. Leerlingen worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Daar past een onderzoekende houding bij. Die is belangrijk op BC Broekhin maar ook in het vervolgonderwijs.

Wij zoeken naar verbinding waardoor een natuurlijk én gewenst leerproces ontstaat. We kijken naar de individuele behoefte, ambitie en de ontwikkelingsmogelijkheden van iedere leerling. Ieder kind leert immers anders en leren doe je niet alleen in de klas. BC Broekhin biedt leerlingen een breed scala aan mogelijkheden om talenten te ontdekken of verder uit te bouwen.

BC Broekhin heeft op de locatie in Roermond een breed onderwijsaanbod. Je kunt er terecht voor onderwijs op vmbo-t-, havo- en vwo-niveau. Binnen die afdelingen bieden wij uitdagende onderwijsinvullingen zoals de vrijeschool, het Tweetalig onderwijs (TTO-Engels), en het Internationaal Baccalaureaat (Engels op hoog vwo-niveau met een internationaal erkend diploma).

In onze brugperiode onderzoeken wij welke leerroute het beste bij de leerling past. De leerling moet wennen aan een nieuwe school, nieuwe docenten, nieuwe vakken en nieuwe manieren van leren. Om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen, hebben kansklasleerlingen les in één gebouw. De kansklasformule geeft de leerling de mogelijkheid om het keuzemoment voor het onderwijsniveau soms nog even uit te stellen. Aan het einde van de kansklasperiode gaat de leerling naar de afdeling en het niveau dat de meeste kansen en uitdagingen biedt om zich verder te ontwikkelen. Een overstap naar een andere afdeling, bijvoorbeeld van vmbo-t naar havo of van havo naar vwo kan binnen dezelfde locatie.

Om ouders te helpen bij het begeleiden van hun kind, organiseren wij jaarlijks in de kansklassen een workshops ‘ouders als huiswerkcoach’. Deze bijeenkomsten zijn een waardevolle aanvulling op de “leren-leren” lessen in de klas.

Wij vinden het belangrijk dat een leerling zich overal ter wereld thuis voelt en tot z’n recht komt. Daarom bieden wij leerlingen de mogelijkheid hun talent te verzilveren in internationaal erkende diploma’s (Goethe, Anglia, Delf en Internationaal Baccalaureaat). De toegang tot de wereld wordt daarmee een stuk gemakkelijker.

Goed onderwijs op BC Broekhin, dat is niet alleen leren in de klas. Bij goed onderwijs horen internationale uitwisselingen maar ook sport, cultuur, toneel en deelname aan uitdagende nationale onderwijswedstrijden.

BC Broekhin wil voor de leerling uitdagende leeromgevingen creëren. Het is een school met een prettige sfeer. Een school waar leerlingen zich thuis voelen. Dat is goed voor een brede ontwikkeling maar ook voor uitstekende eindexamenresultaten.

star man