Internationalisering

Internationalisering

‘In een steeds meer globaliserende wereld is het van belang om oog te hebben voor de internationale context van onderwijs. Dit geldt des te meer voor een kleine open economie zoals de Nederlandse. Van oudsher maken de geografische ligging van Nederland en onze economische bedrijvigheid een internationale oriëntatie noodzakelijk. Kennis over andere landen en over onze positie in de wereld was en is van groot belang. Daar komt bij dat de samenleving internationaliseert en Nederland in toenemende mate met andere landen concurreert op de wereldmarkt, ook als het gaat om het aanbieden van opleidingen. De raad vindt dat internationalisering daarom een vanzelfsprekend onderdeel moet zijn van het onderwijs.’

Bovenstaande stelling komt uit het rapport van de Onderwijsraad en is ook te vinden op hun website.

Het onderwijs van hoog tot laag moet een internationaal karakter krijgen. BC Broekhin is al sinds 1993 actief op het gebied van internationalisering. Inmiddels is Broekhin erin geslaagd een uitgebreid en uitdagend internationaliseringsprogramma op te zetten dat leerlingen in contact brengt met andere landen, zowel binnen als buiten Europa, waardoor leerlingen nieuwe culturen leren kennen. Daarnaast zijn er verschillende internationaliseringsonderdelen opgenomen in het curriculum, zoals het vak International Skills en de mogelijkheid tot het maken van een profielwerkstuk met een internationaal karakter.

Doel internationalisering

De grenzen in Europa zijn steeds minder duidelijk aanwezig. Het Europees denken neemt in het maatschappelijk functioneren een steeds belangrijker plaats in. BC Broekhin wil haar leerlingen voorbereiden op die veranderende maatschappij en hen daarom al gedurende de middelbare schooltijd de gelegenheid geven in aanraking te komen met culturen uit andere landen. Door contact te leggen met leeftijdsgenoten van buitenlandse scholen kunnen onze leerlingen uitgroeien tot evenwichtige volwassenen die sociaal en maatschappelijk gezien beter functioneren in een Europese samenleving. Tevens worden de leerlingen op deze wijze beter voorbereid op hun verdere studie en kunnen ze mogelijk gemakkelijker een plaats vinden op de (internationale) arbeidsmarkt.

Wij hebben als school gekozen voor de volgende internationaliseringslijnen:

Onderbouw:

  • Internationalisering als leergang binnen de school. Door in lessen expliciet aandacht te besteden aan internationalisering, ontwikkelen leerlingen vaardigheden die onderdeel uitmaken van de brede vorming die de school wil aanbieden. 

  • De mogelijkheid tot korte uitwisselingen net over de grens met scholen in Duitsland en België.

Bovenbouw:

  • Het aanbieden van het vak International Skills;

  • De mogelijkheid tot het doen van onderzoek in het buitenland en het maken van een internationaal profielwerkstuk;

  • De mogelijkheid tot het deelnemen aan een langere uitwisseling tussen BC Broekhin en een andere school in landen als Roemenië, Baskenland en China;

  • De mogelijkheid tot het deelnemen aan studiereizen naar plaatsen als Berlijn en Edinburgh;

  • De mogelijkheid tot het deelnemen aan internationale projecten ( Erasmus+) waarbij leerlingen in een ander land met leerlingen van verschillende Europese landen gaan werken aan een internationaal maatschappelijk thema. Landen die hier aan deelnemen en die wij bezoeken zijn onder andere Griekenland, Zweden, Portugal, Zwitserland, Groot- Brittannië en Bulgarije. De deelnemende leerlingen ontvangen een certificaat als bewijs van deelname.

star man