Vwo
Lessentabel
Bevorderingsnormen
PTA
Toetsplanners
International Baccalaureate
Kostenoverzicht IB

Vwo

Vwo betekent Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Het bereidt je voor op een studie aan de universiteit. Bij ons word je aangemoedigd om zélf over zaken na te denken! Hierbij is het onze taak om te prikkelen en uit te dagen, om meer vragen te stellen dan antwoorden te geven, om ruimte te geven voor talentontwikkeling en om jou te ondersteunen in de zoektocht naar jezelf. 

Bij ons op school volg je in de bovenbouw van het vwo het vak Algemene Wetenschappen. Je leert daar in groepjes onderzoek doen, zodat je goed voorbereid bent op het maken van het profielwerkstuk. Dit vak kunnen al onze vwo leerlingen in het Engels volgen en dan heet het ‘Global Perspectives’. Oud-leerlingen zijn hier heel enthousiast over, omdat ze op deze manier goed voorbereid zijn op hun vervolgopleiding.

Ben je op zoek naar een extra uitdaging? Dan kun je kiezen voor het gymnasium. Je volgt dat ook de vakken latijn en Grieks en in een van deze vakken doe je ook eindexamen. Het atheneum en gymnasium vormen samen het vwo en zijn de directe voorbereiding op een studie aan een universiteit. Beide richtingen nemen na het brugjaar nog vijf studiejaren in beslag. Bij de overgang van het derde naar het vierde leerjaar kiezen de leerlingen een profiel dat gericht is op bepaalde doorstroommogelijkheden in het hbo en in het wo.

Ieder profiel bestaat uit:

  • een verplicht gemeenschappelijk deel

  • een profieldeel, te kiezen uit:
    - Cultuur & Maatschappij
    - Economie & Maatschappij

  • Natuur & Gezondheid

  • Natuur & Techniek

  • een aanvullend vrij deel, waarin één vak moet/kan worden gekozen.


Overzicht gymnasium tweede fase.

Overzicht atheneum tweede fase.

Lessentabel

ATHENEUM

V2

V3

V4

V5

V6

Nederlands

3

3

3

3

3

Frans

2

2

3

3

3

Duits

3

2

3

3

3

Engels

3

3

2

3

3

International baccalaureat

3

5

5

geschiedenis

2

2

2

3

3

maatschappijleer

1.5

aardrijkskunde

2

2

2

2

2

wiskunde

3

3

wiskunde A

3

3

wiskunde A/C

3

wiskunde B

3

3

3.5

wiskunde C

3

3

wiskunde D

3

4

natuurkunde

2

2

3

3

3

natuurkunde practicum

0,5

0,25

scheikunde

2

3

3

3,5

biologie

2

0.5

3

3

3

economie

2

3

3

3

bedrijfseconomie

2

3

3

tekenen

1

1

3

3

3

handvaardigheid

1

1

3

3

3

muziek

1

3

2

2

levensbeschouwing

0.5

lichamelijke oefening

2

2

2

2

2

mentorles

1

1

1

1

1

GYMNASIUM

V2

V3

V4

V5

V6

Nederlands

3

3

3

3

3

Latijn

2

2

4

4

5

Grieks

2

2

4

4

5

Frans

2

2

3

3

3

Duits

3

2

3

3

3

Engels

3

3

2

3

3

International baccalaureat

3

5

5

geschiedenis

2

2

2

3

3

maatschappijleer

1.5

aardrijkskunde

2

2

2

2

2

wiskunde

3

3

wiskunde A

3

3

wiskunde A/C

3

wiskunde B

3

3

3.5

wiskunde C

3

3

wiskunde D

3

4

natuurkunde

2

2

3

3

3

natuurkunde practicum

0,5

0,25

scheikunde

2

3

3

3,5

biologie

2

0.5

3

3

3

economie

2

3

3

3

bedrijfseconomie

2

3

3

tekenen

1

1

3

3

3

handvaardigheid

1

1

3

3

3

muziek

1

3

2

2

levensbeschouwing

0.5

lichamelijke oefening

2

2

2

2

2

mentorles

1

1

1

1

1

Bevorderingsnormen

Onderstaande knop opent het bestand met onze bevorderingsnormen.

PTA

In het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) zijn alle theoretische toetsen en praktische opdrachten opgenomen die deel uitmaken van het SE (SchoolExamen). Per onderdeel wordt vermeld wanneer het getoetst wordt, de bijdrage aan het periodecijfer en de bijdrage van de periode aan het SE-cijfer.

Toetsplanners

Hieronder vindt u de toetsplanners voor vwo 2, 3, 4, 5 en 6.

International Baccalaureate

Wat is IB?

Geïnteresseerde TTO-leerlingen kunnen na VWO 3 in de bovenbouw kiezen om hun Engels verder te verbeteren door te kiezen voor het International Baccalaureate (IB) English A Language and Literature Diploma Programma. IB is een tweejarige pre-academische opleiding die in het Engels wordt gegeven.

Het vak wordt 5 keer per week aangeboden op VWO 5 en VWO 6. Leerlingen beginnen eerst op 4 VWO met ‘pre-ib’ waar ze worden voorbereid op het programma dat daarop volgt. Als een leerling kiest voor IB zal dat in de plaats komen van het vak Engels. Door de extra lessen is er veel ruimte voor verrijking en verdieping. Leerlingen gaan o.a. aan de slag met Engelse en Amerikaanse literatuur, waarbij de historische, sociale en economische context een belangrijke rol speelt. Daarnaast gaan leerlingen aan de slag met (social) media; het opzetten van reclamecampagnes, het analyseren en produceren van verschillende tekst types zoals krantenartikelen, het herkennen van ‘fake news’ en nog veel meer.

Waarom IB-onderwijs?

Vervolgopleidingen worden veelal in het Engels aangeboden. Leerlingen die TTO en IB gevolgd hebben, zullen hier aan de universiteit veel voordeel van ondervinden. Daarnaast leren ze academische opstellen en scripties schrijven en wordt er aandacht besteed aan verschillende academische vaardigheden die de aansluiting van middelbare school naar HBO en universiteit bevorderen. Bovendien zal IB bijdragen aan het vergroten van de algemene ontwikkeling. IB wordt afgesloten met een wereldwijd erkend diploma. Met dit certificaat hoeven leerlingen die aan een buitenlandse universiteit willen gaan studeren, geen aparte toelatingsexamens voor Engels af te leggen (het doorsnee niveau Engels van IB leerlingen ligt op C1 of zelfs C2 CEFR).

Kostenoverzicht IB

Uw zoon/dochter doet mee aan het IB-programma dat op BC Broekhin wordt aangeboden. Voor dit programma vragen wij U een ouderbijdrage van € 300 te betalen zodat we het IB-programma kunnen blijven aanbieden. 

Deze IB ouderbijdrage is vrijwillig en wij mogen geen leerlingen uitsluiten van activiteiten waarvan ouders niet betalen. De school ontvangt echter geen middelen om dit op te vangen.

Wij doen een beroep op ouders om deze bijdrage te betalen, zodat wij programma’s in zijn geheel kunnen blijven aanbieden.

Wij willen u op de hoogte stellen van hoe deze kosten tot stand zijn gekomen via het onderstaande schema:

Doel

Kosten

Omschrijving

Londenreis

€ 130,--

Hieronder valt de reis, (bus, boot, metro) het verblijf, ontbijt en diner bij het hostel en diverse activiteiten. Voor de Londenreis wordt zowel in het 4e als in het 5e en 6e leerjaar gespaard.

Boeken

€ 50,--

Dit zijn de boeken die de leerlingen in het vierde en vijfde leerjaar ontvangen.

Overig

€ 120,--

Dit zijn de kosten voor de extra lessen die leerlingen ontvangen, een theaterstuk of filmbezoek, de vergoedingen aan de IB-organisatie. Leerlingen krijgen per week 1 les extra op 4 VWO en 2 lessen op 5 en 6 VWO.

Voor meer informatie over het IB-programma op onze school kunt U contact opnemen met Mw. A. Diels, IB-coördinator, sombad05@soml.nl Tevens kunt u via onderstaande link een kijkje nemen op de IB-website www.ibo.org

star man