Bisschoppelijk College Broekhin

In onze snel veranderende samenleving willen wij onze leerlingen alle kansen en mogelijkheden bieden om zich verder te ontwikkelen en te ontplooien, waar ook ter wereld. Om deze reden bieden wij extra taalprogramma’s aan. Hierdoor wordt de internationale toegang tot een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt vergemakkelijkt.

Onze kansklasformule geeft ons de gelegenheid tijdens het eerste jaar een nieuwe leerling eerst te laten wennen én te leren kennen. Pas als wij een goed beeld hebben van de talenten en interesses van leerlingen kunnen er goede keuzes gemaakt worden. Cijfers en toetsen zijn hierbij een middel en geen doel op zich. De ontwikkeling van onze leerling heeft te allen tijde onze prioriteit. Daarbij hoort maatwerk!

Jaarlijks organiseren wij een breed scala aan muzikale, sportieve en culturele activiteiten (zoals de Vastenactieshow en Unplugged, maar ook ‘De Broekhindag’). Ook nemen we deel aan veel (internationale) projecten waarbij wij onze leerlingen leren samen te werken. Vaak in een ander land én in een andere taal.

Leerlingen en medewerkers brengen een aanzienlijk deel van hun tijd door op onze school. Behalve dat er hard gewerkt wordt, wordt er ook heel veel plezier gemaakt. Dit draagt bij aan de motivatie en aan het uiteindelijke resultaat. Daar zijn wij van overtuigd!

star man