Ouderraad
Leerlingenraad
Medezeggen-schapsraad
Notulen

Ouderraad

Meedenken en meepraten over de toekomst van je kind en zijn / haar school?
Dat doe je bij de Ouderraad van BC Broekhin!

Op school vinden voortdurend veranderingen plaats. Kleine en grote veranderingen. Zo blijft de school van je kind aangesloten op de laatste ontwikkelingen.
Maar welke invloed hebben deze veranderingen op je kind? Of op jou als ouder? En past dit in de toekomst die je voor je kind voor ogen heeft?

De ouderraad bespreekt de veranderingen en denkt mee over de uitvoer hiervan. Ze dient als klankbord voor het schoolbestuur. Bij veranderingen,
maar ook bij dagelijkse schoolse onderwerpen. Het schoolbestuur en de ouderraad vinden het belangrijk dat ouders gevraagd en ongevraagd meedenken en adviseren over een veilige, sociale en kwalitatief goede school. Dit bevordert het leerklimaat en de ontwikkeling van onze kinderen. Hoe doen we dat?

De ouderraad:

Richt zich op de schoolbrede onderwerpen en vraagstukken
Is een platform waarmee directie overleg pleegt over o.a.:
het gevoerde en te voeren onderwijsbeleidde
kwaliteit van onderwijs
de financiën

De ouderraad wordt bij voorkeur gevormd door ouders uit alle afdelingen van school. Ze staat in direct contact met de ouderpanels,
de medezeggenschapsraad, het schoolbestuur en andere ondersteunende geledingen binnen de school.

Kortom, de ouderraad denkt mee, praat mee en adviseert. Ze vervult een brugfunctie en is actief betrokken.

De mening van ouders telt binnen BC Broekhin. Maak daar gebruik van en laat uw mening horen in de ouderraad!

De huidige samenstelling van de ouderraad:

Dagelijks bestuur:
Dhr. M. van der Schoor, voorzitter
Mevr. S. Haarmann, DB-lid
Mevr. D. Hintzen, DB-lid

Leden van de ouderraad:
Mevr. S. Bleecke
Mevr. Y. Dijk
Dhr. R. Frederiks
Mevr. M. Keur
Mevr. S. van der Kop
Mevr. M. Koole
Mevr. K. Wintermans

Wil je meer weten over de ouderraad? Heb je interesse in deelname aan de ouderraad of wil je een keer een vergadering bijwonen om te kijken of dit ook iets voor jou is? Stuur dan een email naar ouderraad@mdw.broekhin.nl.

Leerlingenraad

De leerlingen vormen de grootste groep van onze schoolbevolking. Het is dan ook van belang dat de leerlingen mee kunnen denken en praten over zaken die hen aangaan. Hiervoor hebben we op onze school de leerlingenraad. Deze raad bestaat uit ongeveer 20 leerlingen die ieder een verschillende achterban vertegenwoordigen. De raad komt iedere maand bij elkaar en wordt daarbij ondersteund door dhr. V. van Lieshout.

De leerlingenraad houdt zich met tal van zaken bezig. Zo is er bijvoorbeeld ieder jaar de welbekende rozenactie. Verder heeft de leerlingenraad ook een rol gespeeld bij de vervroegde openingstijd van de mediatheek en nog een heleboel andere zaken!
Wil je meer weten? Stuur een mail naar leerlingenraad@broekhin.nl

De leerlingenraad bestaat uit: Leylah Abdelkader, Charlotte Nelissen, Tracey Wilson, Femke Keur, Rachel van Vlodrop, Lisa Danvers, Jasper Smeets, Milovan Jovanovic, Jill Gurney, Lizzie Impelmans, Karlijn Perquin, Britt Fusers, Anne-Fleur Gielen, Kevin Guray, Joy Broman, Lisanne Kooijman en Fem Reijnders.

Medezeggen-schapsraad

Wat doet de MR in het onderwijs?

Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Samenstelling:

In de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel en leerlingen vertegenwoordigd. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat hoe de verkiezingen plaatsvinden.

Taken:

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het school-bestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de mede-zeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Instemmingsrecht onderwijs:

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen, het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

Contact:

Indien u vragen heeft of om een andere reden graag met de een van de leden in contact komt kunt u dat doen door een mail te richten aan h.wieldraaijer@mdw.broekhin.nl

star man