Ouderraad
Leerlingenraad
Medezeggenschapsraad
Notulen MR

Ouderraad

Meedenken en meepraten over de toekomst van je kind en zijn / haar school?
Dat doe je bij de Ouderraad van BC Broekhin!

Het schoolbestuur en de ouderraad vinden het belangrijk dat ouders meedenken over een veilige, sociale en kwalitatief goede school. Dit bevordert het leerklimaat en de ontwikkeling van onze kinderen. En daar maakt de ouderraad zich sterk voor!

Hoe doen we dat?

De ouderraad:

 • richt zich op schoolbrede onderwerpen en vraagstukken

 • signaleert en adviseert aan de directie

 • neemt deel aan de ouderpanelavonden

De ouderraad Is een platform waarmee directie overleg pleegt over:

 • het gevoerde en te voeren onderwijsbeleid;

 • de kwaliteit van onderwijs;

 • de financiën.

De ouderraad heeft intensief contact met de directie, denkt mee en adviseert gevraagd en ongevraagd. Op die wijze oefent de ouderraad invloed uit op het schoolbeleid en de uitvoering hiervan. De ouderraad wordt bij voorkeur gevormd door ouders uit alle afdelingen van school. Ze staat in direct contact met de ouderpanels, de medezeggenschapsraad, de schoolleiding en andere ondersteunende geledingen binnen de school.

Samenstelling van de ouderraad:

Raymond Frederiks

Sandra van der Kop

Mariska Pansters

Marco van der Schoor

Wil je meer weten over de ouderraad? Heb je interesse in deelname aan de ouderraad of wil je een keer een vergadering bijwonen om te kijken of dit ook iets voor jou is? Stuur dan een email naar ouderraadbcbroekhin@gmail.com

Leerlingenraad

De leerlingen vormen de grootste groep van onze schoolbevolking. Het is dan ook van belang dat de leerlingen mee kunnen denken en praten over zaken die hen aangaan. Hiervoor hebben we op onze school de leerlingenraad. Deze raad bestaat uit ongeveer 20 leerlingen die ieder een verschillende achterban vertegenwoordigen. De raad komt iedere maand bij elkaar en wordt daarbij ondersteund door dhr. V. van Lieshout.

De leerlingenraad houdt zich met tal van zaken bezig. Zo is er bijvoorbeeld ieder jaar de welbekende rozenactie. Verder heeft de leerlingenraad ook een rol gespeeld bij de vervroegde openingstijd van de mediatheek en nog een heleboel andere zaken!
Wil je meer weten? Stuur een mail naar leerlingenraad@broekhin.nl

In de leerlingenraad zitten: Ayse Nazar, Aylin Sogukcesme, Britt Schiffelers, Chiara Piacenti, David De Jonge, Dilara Altun, Dylana Hermanita, Fleur Hoeijmakers, Sophie Driessens, Kacey Wilson, Maria Yildiz, Matteo Kerssemakers, Rose Biermans, Stan Slijpen, Tina Muller, Lois Vergoossen, Luca Piacenti, Sofie Rozema, Hatice Gevrek

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR in het onderwijs?

Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Samenstelling:

In de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel en leerlingen vertegenwoordigd. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat hoe de verkiezingen plaatsvinden.

Leden medezeggenschapsraad

Geleding personeel: mevrouw M. Vermeulen (voorzitter), de heer dr. ir. H. Wieldraaijer (secretaris), de heer B. Geurts, de heer Peerboom, de heer J. Hommelberg, de heer J. Willems.

Geleding ouders: de heer M. van der Schoor, de heer B. Peeters, mevrouw I. Vogelsang.

Geleding leerlingen: mevrouw D. Mayer mevrouw J. Kassem en mevrouw Y.Croonenberg.

Taken:

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De school moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Instemmingsrecht onderwijs:

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen, het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

Contact:

Indien u vragen heeft of om een andere reden graag met de een van de leden in contact komt kunt u dat doen door een mail te richten aan h.wieldraaijer@mdw.broekhin.nl

Binnenkort vindt de verkiezing voor de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad van BC Broekhin plaats.

De volgende kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld:

 • Yenthe Croonenberg

 • Jien Kassem

 • Oliwia Ryngiel

Klik HIER om de kandidaten te leren kennen.

De leerlingen krijgen per mail een uitnodiging. Daarin staat ook een stemcode.

Hiermee kunnen zij een stem uitbrengen op de kandidaat of kandidaten van hun keuze.

Binnenkort vindt de verkiezing voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van BC Broekhin plaats.

De volgende kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld:

 • Alexander Ehlen

 • Rachel Esser

 • Bas Peeters

 • Jack Wetzels

Klik HIER om de kandidaten te leren kennen.

De ouders krijgen per mail een uitnodiging. Daarin staat ook een stemcode.

Hiermee kunnen zij een stem uitbrengen op de kandidaat van hun keuze.

star man