Nieuws

Verkiezingsdebat op BC Broekhin - Waar zijn de vrouwen in de politiek?

Geplaatst op 21-02-2022

Verkiezingsdebat op BC Broekhin - Waar zijn de vrouwen in de politiek?

Op 21 februari vond het verkiezingsdebat 2022 op Bisschoppelijk College Broekhin plaats.

In een kleurrijk decor debatteerden Roermondse politici over stellingen die de leerlingen hadden bedacht. De directeur, Marc Demandt, vertelde dat het uiten van je mening of opvatting op basis van argumenten en op een respectvolle manier, een belangrijke vaardigheid is. Daarvoor moet je je verdiepen in een ander, in zijn of haar standpunten of overtuigingen. Gelijk hebben of gelijk krijgen is daarbij minder belangrijk. Op BC Broekhin willen men het goede gesprek met elkaar voeren, elkaar begrijpen. Dat is de belangrijkste reden dat de vakgroep Maatschappijleer dit debat met lokale politici had georganiseerd.

Opvallend was dat alle partijen door mannen vertegenwoordigd waren. Er was geen vrouwelijke debater aanwezig. Gelukkig zaten er in het publiek jonge meiden die hun stem durfden te laten horen, die kritisch waren en geen genoegen namen met oppervlakkige antwoorden.

Leerling Ayse Nazar, die als vluchteling uit Afghanistan in Roermond terecht was gekomen, was aanwezig en vroeg naar het standpunt van de verschillende partijen met betrekking tot de opvang van vluchtelingen. Daarbij was er niet veel verschil in de standpunten. Ja, opvang van mensen uit gebieden waar hun leven bedreigd wordt, dat moet! Maar wél verspreid over het hele land, op basis van draagkracht in de regio en ook op plekken als de grachtengordel in Amsterdam.

De SP, RSP, CDA, LVR, D66, GroenLinks, VVD, PVDA, en de Demokraten Swalmen waren eensgezind over veel stellingen. Iedere partij wil iets doen aan het tekort aan betaalbare woningen. Maar betekent dat dat je nieuwe huizen moet bouwen in een natuurgebied? Iedere partij wil verduurzamen, wil bijdragen tot een beter klimaatbeleid. De manier waarop deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden, verschilt per partij. Ook willen alle partijen iets doen om Roermond aantrekkelijker te maken als woon- en werkgebied voor jongeren. Door bijvoorbeeld dependances van Hbo-opleidingen aan te trekken om zich te vestigen in Roermond. Maar ook door leegstaande winkels zoals de V&D beschikbaar te maken voor huisvesting of bijvoorbeeld verbeteringen aan te brengen in het openbaar vervoer, waardoor reistijd van en naar werk korter wordt.

Alle partijen gaven aan vooral te willen luisteren naar de jongeren. Ze nodigden het publiek uit om hun ideeën, over hoe ze het leefklimaat van jongeren konden verbeteren, te delen. Eensgezind waren ze het ook in hun oproep naar jongeren om zich te laten horen, om mee te praten aan de vergadertafel, verantwoordelijkheid te dragen en actief mee te denken over mogelijke oplossingen.

Het was een vruchtbare avond, waarbij de meningen uiteen liepen, argumenten werden uitgewisseld en niemand gelijk kreeg. Hier en daar was het een pittig gesprek maar uiteindelijk ging het erom om op basis van goede analyses en afwegingen tot haalbare oplossingen te komen. Het gaf veel stof tot nadenken en het maakte eens te meer duidelijk dat de partijen veelal dezelfde doelen nastreven, maar de verschillen vooral zitten in de randvoorwaarden en de manier waarop deze doelen bereikt dienen te worden. 

Het is aan de lezer om zelf een keuze te maken welke partij zijn of haar stem krijgt. Voor diegene die meer informatie wenst is de uitzending hier terug te kijken. https://www.deltalimburg.nl/live/77/Leerlingendebat

star man