Nieuws

Acties goede doelen voor Kerst

Geplaatst op 09-11-2021

Nu de herfstvakantie er weer op zit en de dagen korter beginnen te worden, willen wij ons (net als vorig jaar) graag inzetten voor de minderbedeelden. Het hoort een beetje bij de signatuur van onze school om oog te hebben voor een ander. Wij vinden het ook belangrijk dat onze leerlingen weten dat niet iedereen met een gevulde maag op school komt. Dit schooljaar hebben we de stoute schoenen aangetrokken en gaan we twee acties organiseren.

 

VOEDSELBANK

Onderstaande tekst  komt uit een email van de Voedselbank Midden- Limburg:

De gestage groei van het aantal deelnemende gezinnen aan onze voedselbank (Midden-Limburg) zet, mede door de coronapandemie, nog steeds door. Deze week ontvangen 292 gezinnen in Midden-Limburg een voedselpakket. Ter vergelijking: in mei 2018 waren er 67 gezinnen, die op onze hulp aangewezen waren Wij verwachten de komende weken nog een flinke aanwas van het aantal gezinnen, mede als gevolg van de hoge energieprijzen.

 In het verleden konden wij bijna dagelijks voedsel ophalen bij diverse supermarkten. Thans is de situatie zodanig, dat wij nog maar mondjesmaat voedselproducten (zowel verse producten als lang houdbare producten) van de supermarkten ontvangen. Dit dateert vanaf het begin van de coronacrisis, toen er sprake was van "hamstergedrag". Daarnaast hebben de supermarkten hun beleid m.b.t. voedselverspilling aangepast.

 Dat betekent, dat de supermarkten gedurende de dag veel producten, die tegen de houdbaarheidsdatum aanzitten, met kortingen verkopen.

 Deze voedselproducten werden daarvoor aan onze voedselbank aangeboden. De situatie is op dit moment echt schrijnend. Wij zijn amper in staat een redelijk voedselpakket aan onze gezinnen aan te bieden.

Onze hulp is hard nodig!  We hopen dan ook dat de stapel houdbare producten de komende weken gestaag groeit. Vanaf maandag 8 november staan er op drie plaatsen op onze school inzamelplekken waar leerlingen en personeel houdbare producten in kunnen leveren. Denk aan soep, pasta, rijst, koffie, thee, (groente) conserven, etc..

 

VRIENDEN VAN LAURENTIUS

Daarnaast hebben wij nóg een goed doel verbonden aan onze kerstactiviteit: de Vrienden van Laurentius: Een bezoek aan het ziekenhuis is meestal niet leuk. Deze stichting werft gelden waardoor er extra zorg en comfort geboden wordt aan jonge patiëntjes. Vanuit de poli kindergeneeskunde is de wens geuit om I-pads aan te kunnen schaffen. Met deze I-pads kan kleine kinderen het behandelplan beter uitgelegd worden. Kinderen zijn daardoor vaak  minder bang voor een operatie of ingreep en/of herstellen sneller.

Wij vragen aan elke mentor:

Om in de week na de herfstvakantie per klas/ mentorgroep één of twee personen aan te wijzen die de mentorgroep willen vertegenwoordigen bij een bezoek aan het ziekenhuis.

  1. Deze leerlingen krijgen een rondleiding op de kinderpoli (mits de regels rond Corona dit toestaan).

  2. Deze leerlingen worden de ambassadeur van hun mentorklas.

  3. De ambassadeurs vertellen aan hun klas wat ze tijdens de rondleiding gezien en geleerd hebben.

  4. Samen met een mentorgroep worden zoveel mogelijk lege flessen verzameld en ingeleverd bij een supermarkt. Na het inleveren van de lege flessen vragen wij de ‘statiegeld-briefjes’ te verzamelen op school.

  5. We vragen aan elke leerling/ personeelslid om in de week voor kerst, tijdens de kerstactiviteit een statiegeld briefje te doneren van minimaal één euro.

 

We hopen dat jullie, ouders en leerlingen, net zo enthousiast zijn als wij om op deze manier zoveel  mensen die het moeilijk hebben te helpen.  

Misschien bent u zelf werkzaam bij een bedrijf en willen collega’s of het bedrijf zelf ook deelnemen aan een (of misschien wel zelfs aan beide) acties?

Stuur dan een email naar jvanmontfort@mdw.broekhin.nl of neem telefonisch contact op via 0475-346666.

 

star man