Kansklassen
Verlengde kansklassen
Bevorderingsnormen
Lessentabel
Toetsplanners

Kansklassen

Een kruispunt met veel uitdagingen

In onze kansklassen verkennen wij samen met onze leerlingen welke leerroute het beste bij hen past. Aan het einde van de kansklas wordt de leerling in de afdeling of stroom geplaatst die voor hem de meeste kansen en uitdagingen biedt om zich verder te ontplooien. Onze kansenstructuur ziet er schematisch gezien als volgt uit:


Er kan gekozen worden voor één van de volgende kansklassen:

 • de kansklas vmbo-t+/havo,
  voor leerlingen met een vmbo-(g)t advies, gemengd vmbo-t+/havo advies of havo advies.

 • de kansklas havo/vwo,
  voor leerlingen met een havo advies, gemengd havo/vwo advies of vwo advies.

Een leerling met een eenduidig havo advies kan dus in beide typen kansklassen worden toegelaten. Wij volgen hierin het plaatsingsadvies van de groep 8 leerkracht, die aangeeft in welk type kansklas deze leerling het best tot zijn recht zal komen.

In de vmbo-t+/havo en havo/vwo kansklassen wordt onderwijs aangeboden op twee verschillende niveaus.
Binnen de lessen wordt er gedifferentieerd. Hierbij worden boeken en lesmethodes gebruikt die passen bij beide niveaus. Zo is er de mogelijkheid om enerzijds de nodige ondersteuning te bieden, terwijl leerlingen anderzijds geprikkeld worden om de uitdaging aan te gaan op een hoger niveau.

 • de kansklas v+,
  voor leerlingen met een eenduidig vwo advies, met keuze uit:

  • TTO Atheneum (TweeTalig Onderwijs)

  • TTO Gymnasium (TweeTalig Onderwijs)

  • Gymnasium Nederlandstalig

In deze homogene klassen komen leerlingen met elkaar in een klas die ongeveer hetzelfde prestatieniveau hebben. De lessen worden in het geheel aangepast aan het niveau van de klas, waarbij docenten deze leerlingen nét iets boven hun huidige niveau blijven uitdagen.

 • de kansklas vrijeschool (vmbo-t+/havo/vwo),
  een heterogene klas: vanaf een vmbo-(g)t advies t/m vwo advies.

De leerlingen worden op onze school geplaatst op basis van het advies van de basisschool (gebaseerd op het LeerlingVolgSysteem). Een leerling die in het grensgebied van twee typen kansklassen zit, plaatsen we in overleg met de basisschool in een omgeving met uitdaging en hulp waardoor hij zich verder kan ontwikkelen en ontplooien. Als het in het belang van de leerling is, kan de leerling overstappen van de ene naar de andere afdeling. Dit kan binnen één vestiging, maar ook tussen de verschillende locaties van onze school. Natuurlijk altijd na afstemming met het docententeam.

Aan onze Atheneum en Gymnasium-afdeling is het Tweetalig Vwo-onderwijs verbonden. Leerlingen die dit willen – en het aan kunnen – kunnen al in het eerste leerjaar met het Tweetalig Vwo-Onderwijs (Engels) beginnen.

‘Uitblinken mag’

Met ingang van schooljaar 2016-2017 zijn we op BC Broekhin Roermond gestart met het gymnasium vanaf de eerste klas.

Indien je op grond van je schoolresultaten een VWO-advies hebt gekregen, kun je voor het gymnasium vanaf de eerste klas kiezen, zowel binnen het Nederlandstalig onderwijs als binnen het TweeTalig Onderwijs (TTO).

Als jij nieuwsgierig bent en plezier hebt in het leren van nieuwe dingen, dan zal je op onze school een fantastische tijd tegemoet gaan. Op het gymnasium starten we met twee klassieke talen (Latijn en Grieks) en we besteden ook veel aandacht aan de cultuur van de oude Grieken en Romeinen. In totaliteit twee extra lessen per week. Op verschillende momenten in het schooljaar worden tevens projectdagen georganiseerd voor onze gymnasium leerlingen in de eerste klas.

We vragen dus wel wat van jou als het gaat om interesse, inzet, leer- en werktempo. Het gymnasium is immers niet de gemakkelijkste middelbare school. Maar wees gerust. Als het af en toe niet zo meezit met je schoolwerk, dan krijg je bij ons steun en extra begeleiding.

Verlengde kansklassen

Het is belangrijk dat leerlingen een leerroute doorlopen die goed bij ze past. Daarom zijn we vorig schooljaar binnen BC Broekhin gestart met een pilot verlengde kansklassen. In deze klassen krijgen leerlingen langer de tijd om op het juiste niveau terecht te komen.

De doorstroommogelijkheden vanuit de kansklas naar leerjaar 2 zijn in onderstaand schema weergegeven:

N.B. In uitzonderlijke gevallen is afstroom mogelijk.

Bevorderingsnormen

Bevordering kansklas eerste leerjaar

 • Tijdens het kansjaar wordt er eind maart een voorlopig bevorderingsadvies gecommuniceerd. Dit advies wordt gebaseerd op het leerlingprofiel, analyses van belangrijke toetsen en de werk- en studiehouding van de leerling, passend bij een kansrijke schoolcarrière. Aan het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen het definitieve bevorderingsadvies.

 • Om toegelaten te worden tot een afdeling in het tweede leerjaar moet de leerling voldoende punten halen voor die afdeling én voldoet hij/zij aan de voorwaarden van de kernvakkenregeling. Met kernvakken bedoelen we de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

 • Rapportcijfers worden gegeven in afgeronde gehele getallen.

 • Doubleren in de kansklas is slechts bij uitzondering toegestaan.

Normen kansklas TH

Aantal vakken

Aantal onvoldoendes

0 - 1 - 2 - 3

Norm 2 vmbo-t PLUS

11

66 - 67 - 68 - 69

Norm 2 havo*

11

81 - 83 - 84 - 86

Bij het vak LO krijgt de leerling 4 keer per jaar een beoordeling (2x per semester): een Onvoldoende, een Voldoende of een Goed (en eventueel Zeer Goed). Een O moet worden gecompenseerd met 2x V of 1x G (of ZG). LO telt niet mee voor de overgangsnorm. Echter dient het vak LO minimaal met een voldoende te worden afgesloten.

Kernvakkenregeling

Naast bovenstaande normen geldt de kernvakkenregeling in de kansklassen waarbij leerlingen die de vmbo/t-havo-kansklas volgen en drie onvoldoendes voor kernvakken hebben, afstromen naar een vmbo-kader elders. Dit geldt ook voor leerlingen die twee onvoldoendes voor kernvakken halen, waarvan er minimaal één lager is dan een 5,0. Leerlingen die twee onvoldoendes halen, beide een 5,0 of hoger, mogen doorstromen naar het tweede leerjaar op vmbo-t PLUS. Leerlingen die door willen stromen naar 2havo* mogen geen onvoldoende voor de kernvakken halen.

* Vanwege de pilot met verlengde kansklassen hebben we momenteel geen 2 havo.
De leerling zal doorstromen naar 2TH als hij/zij aan het einde van het eerste leerjaar:

 • de havo norm behaald heeft en voldoet aan de voorwaarden van de kernvakkenregeling.

 • de havo norm niet haalt en/of niet voldoet aan de kernvakkenregeling, maar van het team vakdocenten een positief advies voor 2TH ontvangt; gebaseerd op het leerlingprofiel, analyses van belangrijke toetsen en de werk- en studiehouding van de leerling.[1]

Normen kansklas H/V

Aantal vakken

Aantal onvoldoendes

0 - 1 - 2 - 3

Toelating tot 2 havo*

11

66 - 67 - 68 - 69

Toelating tot 2 vwo

11

81 - 83 - 84 - 86

Bij het vak LO krijgt de leerling 4 keer per jaar een beoordeling (2x per semester): een Onvoldoende, een Voldoende of een Goed (en eventueel Zeer Goed). Een O moet worden gecompenseerd met 2x V of 1x G (of ZG). LO telt niet mee voor de overgangsnorm. Echter dient het vak LO minimaal met een voldoende te worden afgesloten.

Kernvakkenregeling

Naast bovenstaande normen geldt de kernvakkenregeling in de klasklassen waarbij leerlingen die de havo/vwo kansklas volgen, door naar de verlengde kansklas 2 havo* mogen bij maximaal één onvoldoende voor een kernvak (en dit cijfer moet minimaal een 5,0 zijn). Leerlingen die doorstromen naar het vwo mogen maximaal één onvoldoende hebben in de kernvakken (minimaal een 5,0) en zullen in dat geval altijd besproken worden in de docentenvergadering. De teamleider zal het advies van de vakdocent en de vergadering meenemen en vervolgens een beslissing nemen, die bindend is.[1]

* Vanwege de pilot met verlengde kansklassen hebben we momenteel geen 2 havo.
De leerling zal doorstromen naar 2HV als hij/zij aan het einde van het eerste leerjaar:

 • de havo norm behaald heeft en voldoet aan de voorwaarden van de kernvakkenregeling.

 • de havo norm niet haalt en/of niet voldoet aan de kernvakkenregeling, maar van het team vakdocenten een positief advies voor 2 HV ontvangt, gebaseerd op het leerlingprofiel, analyses van belangrijke toetsen en de werk- en studiehouding van de leerling.[1]

Bij het behalen van de 2 vwo norm en het voldoen aan de kernvakkenregeling heeft de leerling de mogelijkheid om vanaf leerjaar 2 door te stromen naar het gymnasium.

Normen kansklas Nederlandstalig gymnasium

aantal vakken

aantal onvoldoendes

0 - 1 - 2 - 3

Toelating tot 2 gymnasium

12

87 - 89 - 90 - 91

Bij het vak LO krijgt de leerling 4 keer per jaar een beoordeling (2x per semester): een Onvoldoende, een Voldoende of een Goed (en eventueel Zeer Goed). Een O moet worden gecompenseerd met 2x V of 1x G (of ZG). LO telt niet mee voor de overgangsnorm. Echter dient het vak LO minimaal met een voldoende te worden afgesloten.

Kernvakkenregeling

Naast bovenstaande normen geldt de kernvakkenregeling in de kansklassen. Leerlingen die doorstromen naar de tweede klas van het gymnasium mogen maximaal één onvoldoende hebben in de kernvakken (minimaal een 5,0) en zullen in dat geval altijd besproken worden in de docentenvergadering. De teamleider zal het advies van de vakdocent en de vergadering meenemen en vervolgens een beslissing nemen, die bindend is.[1]


Normen kansklas tweetalig onderwijs atheneum

De leerling mag doorstromen naar 2 tto als hij/zij aan het einde van leerjaar 1, minimaal onderstaande norm behaald heeft én een positief advies vanuit de docentenvergadering ontvangt.

Aantal vakken

Aantal onvoldoendes

0 - 1 - 2 - 3

Toelating tot 2 tto

11

75 - 77 - 78 - 79

Bij het vak LO krijgt de leerling 4 keer per jaar een beoordeling (2x per semester): een Onvoldoende, een Voldoende of een Goed (en eventueel Zeer Goed). Een O moet worden gecompenseerd met 2x V of 1x G (of ZG). LO telt niet mee voor de overgangsnorm. Echter dient het vak LO minimaal met een voldoende te worden afgesloten.

Kernvakkenregeling

Naast bovenstaande normen geldt de kernvakkenregeling in de kansklassen, waarbij leerlingen die de TTO-kansklas volgen, uitsluitend door mogen gaan naar het tweede leerjaar van het tweetalig vwo als ze maximaal één onvoldoende voor de kernvakken hebben gehaald, die niet lager is dan 5,0.

Use of English

UoE moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed. Ieder vak kent deze score met het kerstrapport en het eindrapport toe. Het gaat om het gebruik van Engels in de les, tegen de docent en medeleerlingen. Niet hoe goed het Engels is, maar wel de bereidwilligheid en vanzelfsprekendheid om Engels te spreken. Als bij één of meer vakken deze score onvoldoende is vindt er een tto motivatiegesprek plaats.Normen kansklas tweetalig onderwijs gymnasium

De leerling mag doorstromen naar 2 tto gymnasium als hij/zij aan het einde van leerjaar 1, minimaal onderstaande norm behaald heeft én een positief advies vanuit de docentenvergadering ontvangt.

aantal vakken

aantal onvoldoendes

0 - 1 - 2 - 3

Toelating tot 2 TTO gymnasium

12

81 - 83 - 84 - 85

Bij het vak LO krijgt de leerling 4 keer per jaar een beoordeling (2x per semester): een Onvoldoende, een Voldoende of een Goed (en eventueel Zeer Goed). Een O moet worden gecompenseerd met 2x V of 1x G (of ZG). LO telt niet mee voor de overgangsnorm. Echter dient het vak LO minimaal met een voldoende te worden afgesloten.

Kernvakkenregeling

Naast bovenstaande normen geldt de kernvakkenregeling in de kansklassen, waarbij leerlingen die de TTO-kansklas volgen, uitsluitend door mogen gaan naar het tweede leerjaar van het tweetalig gymnasium als ze maximaal één onvoldoende voor de kernvakken hebben gehaald, die niet lager is dan 5,0.

Use of English

UoE moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed. Ieder vak kent deze score met het kerstrapport en het eindrapport toe. Het gaat om het gebruik van Engels in de les, tegen de docent en medeleerlingen. Niet hoe goed het Engels is, maar wel de bereidwilligheid en vanzelfsprekendheid om Engels te spreken. Als bij één of meer vakken deze score onvoldoende is vindt er een tto motivatiegesprek plaats.

 1. In gevallen waarbij een afwijking van de bevorderingsnorm wordt geconstateerd, kán de leerling door de mentor worden ingebracht in de overgangsvergadering. De overgangsvergadering kan positief adviseren ten bate van de leerling. Indien dat gebeurt neemt de teamleiders vervolgens een bindend besluit.

Lessentabel

TH1

HV1

TTO1

Nederlands

3

3

3

Latijn

Grieks

2

2

Frans

2.5

2.5

2.5

Engels

3

3

3

Engels Albion

1

geschiedenis

2

2

2

aardrijkskunde

2

2

2

wiskunde

4

3.5

3.5

biologie

2

2

2

beeldend

3

tekenen

2

2

handvaardigheid

1

1

muziek

2

1

1

levensbeschouwing

2

2

2

lichamelijke oefening

3

3

2

mentorles

1

1

1

studieles

1

1

1

Toetsplanners

Hieronder vindt u de toetsplanners voor th1, hv1 en tto1.

star man