Kansklassen
Verlengde kansklassen
Lessentabel
Bevorderingsnormen
Toetsplanners

Kansklassen

Een kruispunt met veel uitdagingen

In onze kansklassen verkennen wij samen met onze leerlingen welke leerroute het beste bij hen past. Aan het einde van de kansklas wordt de leerling in de afdeling of stroom geplaatst die voor hem de meeste kansen en uitdagingen biedt om zich verder te ontplooien. Onze kansenstructuur ziet er schematisch gezien als volgt uit:Er kan gekozen worden voor één van de volgende kansklassen:

de kansklas vmbo-t+/havo
de kansklas vrijeschool (vmbo-t+/havo/vwo).
de kansklas havo/vwo
de kansklas v+, met keuze uit:

TTO Atheneum (TweeTalig Onderwijs)
TTO Gymnasium (TweeTalig Onderwijs)
Gymnasium Nederlandstalig
De leerlingen worden op onze school geplaatst op basis van het advies van de basisschool (gebaseerd op het LeerlingVolgSysteem). Een leerling die in het grensgebied van twee typen kansklassen zit, plaatsen we in overleg met de basisschool in een omgeving met uitdaging en hulp waardoor hij zich verder kan ontwikkelen en ontplooien. Als het in het belang van de leerling is, kan de leerling overstappen van de ene naar de andere afdeling. Dit kan binnen één vestiging, maar ook tussen de verschillende locaties van onze school. Natuurlijk altijd na afstemming met het docententeam.

Aan onze Atheneum en Gymnasium-afdeling is het Tweetalig Vwo-onderwijs verbonden. Leerlingen die dit willen – en het aan kunnen – kunnen al in het eerste leerjaar met het Tweetalig Vwo-Onderwijs (Engels) beginnen.

‘Uitblinken mag’

Met ingang van schooljaar 2016-2017 zijn we op BC Broekhin Roermond gestart met het gymnasium vanaf de eerste klas.

Indien je op grond van je schoolresultaten een VWO-advies hebt gekregen, kun je voor het gymnasium vanaf de eerste klas kiezen, zowel binnen het Nederlandstalig onderwijs als binnen het TweeTalig Onderwijs (TTO).

Als jij nieuwsgierig bent en plezier hebt in het leren van nieuwe dingen, dan zal je op onze school een fantastische tijd tegemoet gaan. Op het gymnasium starten we met twee klassieke talen (Latijn en Grieks) en we besteden ook veel aandacht aan de cultuur van de oude Grieken en Romeinen. In totaliteit twee extra lessen per week. Op verschillende momenten in het schooljaar worden tevens projectdagen georganiseerd voor onze gymnasium leerlingen in de eerste klas.

We vragen dus wel wat van jou als het gaat om interesse, inzet, leer- en werktempo. Het gymnasium is immers niet de gemakkelijkste middelbare school. Maar wees gerust. Als het af en toe niet zo meezit met je schoolwerk, dan krijg je bij ons steun en extra begeleiding.

Verlengde kansklassen

Het is belangrijk dat leerlingen een leerroute doorlopen die goed bij ze past. Bij BC Broekhin krijgen leerlingen in onze verlengde kansklassen wat langer de tijd om op het juiste niveau terecht te komen.

De doorstroommogelijkheden vanuit de kansklas naar leerjaar 2 zijn in onderstaand schema weergegeven:

N.B. In uitzonderlijke gevallen is afstroom mogelijk.

Lessentabel

2020-2021

TH1

HV1

TTO1

Nederlands

3

3

3

Latijn

1

1

Grieks

1

1

Frans

2.5

2.5

2.5

Engels

3

3

3

Engels Albion

1

geschiedenis

2

2

2

aardrijkskunde

2

2

2

wiskunde

4

3.5

3.5

biologie

2

2

2

beeldend

3

tekenen

2

2

handvaardigheid

1

1

muziek

2

1

1

levensbeschouwing

2

2

2

lichamelijke oefening

3

3

2

mentorles

1

1

1

studieles

1

1

1

Bevorderingsnormen

AANGEPASTE BEVORDERINGSNORMEN SCHOOLJAAR 2020-2021

LET OP:

In verband met de omstandigheden rond corona hebben wij de bevorderingsnormen voor het schooljaar 2020-2021 aangepast. Volg deze link voor meer informatie: Aangepaste bevorderingsnorm schooljaar 2020-2021.

Algemeen

 • Rapportcijfers worden gegeven in afgeronde gehele getallen.

 • Doubleren in de brugklas is slechts bij uitzondering toegestaan.

 • Doubleren is per leerjaar in hetzelfde schooltype slechts éénmaal toegestaan.Bevordering kansklas eerste leerjaar

Om toegelaten te worden tot een afdeling in het tweede leerjaar moet de leerling voldoende punten halen voor die afdeling én voldoet men aan de voorwaarden van de kernvakkenregeling. Bovendien er is een positief advies voor toelating nodig van de meerderheid van de vakdocenten. Dit advies is gebaseerd op het leerlingprofiel, analyses van belangrijke toetsen en de werk- en studiehouding van de leerling, passend bij een kansrijke schoolcarrière.

Het aantal onvoldoendes bij de kernvakken zijn bepalend of een leerling over kan gaan of niet. Met kernvakken bedoelen we de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.Normen kansklas T+/H

 • Leerlingen die de vmbo/t-havo-kansklas volgen en drie onvoldoendes voor kernvakken hebben, moeten afstromen n aar een vmbo-kader elders.

 • Dit geldt ook voor leerlingen die twee onvoldoendes voor de kernvakken halen, waarvan er minimaal één lager is dan een 5,0;

 • Leerlingen die twee onvoldoendes halen, beide een 5,0 of hoger, mogen wel doorstromen naar het tweede leerjaar op vmbo-t.

 • Leerlingen die door willen stromen naar 2 havo, mogen geen onvoldoendes voor de kernvakken halen.Normen kansklas H/V

 • Leerlingen die de havo/vwo kansklas volgen, kunnen door naar havo bij maximaal één onvoldoende voor een kernvak (en dit cijfer moet minimaal een 5,0 zijn).

 • Leerlingen die doorstromen naar het vwo mogen maximaal één onvoldoende hebben in de kernvakken (minimaal een 5.0) en zullen in dat geval altijd besproken worden in de docentenvergadering. De teamleider zal het advies van de vakdocent en de vergadering meenemen en vervolgens een beslissing nemen, die bindend is.Normen kansklas Nederlandstalig gymnasium

Als er een onvoldoende een kernvak (Nederlands, Engels of wiskunde) valt, moet het cijfer minimaal een 5,0 zijn. Bovendien is er een positief advies voor toelating nodig van de meerderheid van de vakdocenten. Bij lager dan een 5,0 voor een kernvak, stroomt de leerling door naar 2 HAVO.Normen kansklas TTO

Leerlingen die de TTO-kansklas volgen, kunnen uitsluitend door naar het tweede leerjaar van het tweetalig vwo als ze maximaal een onvoldoende voor een van de kernvakken hebben gehaald, die niet lager is dan 5,0.Normen kansklas TTO gymnasium

 • Doorstromen naar het tweede leerjaar van het tweetalig vwo of gymnasium is mogelijk mits maximaal één onvoldoende voor de kernvakken (minimaal 5,0).

 • Bij TTO en 2 onvoldoendes of 1 onvoldoende lager dan een 5,0 in de kernvakken, zal de vergadering beslissen wat de vervolgroute is (Nederlandstalig vwo of naar havo).

Daarnaast de volgende eisen voor toelating tot TTO 2:
EIO moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed.
UoE bij de vakken ak-gs-wi-bi-en-te-ha-mu-lb-lo moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed.Normen TTO-Stroom

Tot de TTO-stroom worden alleen leerlingen toegelaten met een VWO-advies van de basisschool. Bij een afwijkend advies zal de toelatingscommissie overleggen met de basisschool en tot een uitspraak komen. Tegen de uitspraak van de toelatingscommissie is geen beroep mogelijk.

Op het einde van de derde klas ontvangen alleen die leerlingen een TTO juniorcertificaat die én aan de overgangsnorm voor 4 VWO voldoen én een voldoende hebben voor het vak Engels. Het TTO juniorcertificaat geeft toegang tot het IB-voorbereidingsjaar (vierde leerjaar). In dit jaar ligt de nadruk op een verrijkte invulling van de vakken Engels en Albion.

Alleen met een voldoende voor beide vakken wordt de leerling toegelaten tot de IB-opleiding in het vijfde en zesde leerjaar op het VWO. Bij goed resultaat ontvangt de leerling naast zijn normale Atheneum- of Gymnasiumdiploma het internationaal erkende IB-certificaat.

Toetsplanners

Hieronder vindt u de toetsplanners voor de kansklassen

star man