Beleef Broekhin 

Het Bisschoppelijk College Broekhin organiseert twee maal per jaar 'Beleef Broekhin'.

De 'Beleef Broekhin Summer Edition' aan het einde van het schooljaar voor leerlingen van groep 7.

De 'Winter Edition' eerder in het schooljaar voor de leerlingen van groep 8

Hieronder vinden jullie nadere informatie over beide activiteiten.

Summer Edition
Winter Edition

Summer Edition

Wij zijn de school van durvers en denkers, van doeners en dromers. Bij ons sta jij centraal, maar we doen het samen! 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je samen met je ouders Broekhin beleven?

Om kennis te maken met onze school vindt op 6 en 7 juni onze ‘Beleef Broekhin – Summer Edition' plaats! 

Een echte belevenis waarbij je kennis maakt met onze school, mee kunt doen met verschillende lessen en activiteiten en waar je onze school beter kunt leren kennen. 

Heb je vragen? Neem dan contact op met Andrew Leenen (leerlingencoördinator) a.leenen@mdw.broekhin.nl of Erwin Nevels (leerlingencoördinator vrijeschool) e.nevels@mdw.broekhin.nl

Winter Edition

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je samen met je ouders Broekhin beleven?

Hier vinden jullie te zijner tijd nadere informatie over de Winter Edition.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Andrew Leenen (leerlingencoördinator) a.leenen@mdw.broekhin.nl of Erwin Nevels (leerlingencoördinator vrijeschool) e.nevels@mdw.broekhin.nl

star man