Nieuws

Klaar voor de toekomst

Geplaatst op 07-10-2021

Als school zien, horen en voelen we dat digitale vaardigheden steeds belangrijker worden. Met behulp van het digitale platform ´Bomberbot´ zijn we daarom met onze leerlingen gestart met een nieuwe digitale lessenreeks. Onder leiding van de mentor maken leerlingen gezamenlijk kennis met het schrijven van e-mails, werken in de Cloud, het schrijven van online teksten en het maken van presentaties. 

#wijdurventedromen #digitale vaardigheden #onzetoekomst #samenwerking´´

star man