Nieuws

Samenwerking Bisschoppelijk College Broekhin en Bibliotheek Bibliorura Roermond

Geplaatst op 13-09-2021

Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. Om het leesplezier van leerlingen te stimuleren gaan Bisschoppelijk College Broekhin en Bibliorura samenwerken.

Behalve dat lezen de horizon verbreedt, is lezen ook een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren. Wie goed leest begrijpt informatieve teksten beter. Door meer te lezen, leren jongeren ook om zich te verplaatsen in andere mensen, andere meningen en situaties. Daardoor ontstaat er meer begrip voor elkaar.  

Op 14 juli hebben Marc Demandt (directeur Bisschoppelijk College Broekhin) en Jeanine Deckers (directeur Bibliotheek Bibliorura) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarin is vastgelegd dat school en bibliotheek een duurzame samenwerking aangaan, gericht op schoolse en naschoolse leesstimulering, op basis van de landelijke formule ‘Bibliotheek op School’.

Onderdelen van deze samenwerking zijn: een deskundige leesconsulent van de bibliotheek die aanwezig is op school, een inspirerende collectie boeken in de schoolbibliotheek en het gezamenlijk bevorderen van een goede leesomgeving op school.

Hiermee hopen beide partijen het lezen van boeken door jongeren een boost te geven waardoor de resultaten van leerlingen verbeteren.

star man