Nieuws

Samenwerking tussen het primair en voortgezet onderwijs

Geplaatst op 20-10-2022

Stichting Swalm en Roer en de Stichting Onderwijs Midden-Limburg willen investeren in de samenwerking tussen het primair en voortgezet onderwijs.

Concreet betekent dit dat er jaarlijks twee gezamenlijke inhoudelijke bijeenkomsten worden georganiseerd voor PO- en VO-docenten, en verbinding wordt aangemoedigd. Er wordt kennis gedeeld op zowel pedagogisch als didactisch vlak. Daarbij is het goed dat men elkaar een beetje leert kennen.

Vandaag vond de kennismaking op onze school plaats.

star man