Nieuws

Een stevig fundament!

Geplaatst op 25-01-2023

Onderwijsmedewerkers, beleidsmakers en experts maken zich al een tijdje zorgen over de mate waarin scholieren de zogenaamde basisvaardigheden (taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid) beheersen. Wij zien dit als school ook: een groeiende groep leerlingen leest minder, heeft een beperktere woordenschat, beschikt over minder rekenvaardigheden, weet niet meer zo goed wat zijn of haar verhouding is tot anderen en raakt op het internet verloren en/of wordt er door overspoeld. We willen als school hierin verantwoordelijkheid nemen en hebben daarom ingeschreven voor een landelijke subsidie.

Gisteravond heeft onze MR ingestemd met het 'Een stevig fundament', het Masterplan Basisvaardigheden voor onze school. Gesteund vanuit subsidiegelden kunnen we volop investeren in alle vier de domeinen. En dat betekent dat we in samenspraak met onze medewerkers voor en met onze leerlingen actief en concreet aan de slag gaan. 

Onze belangrijkste actiepunten betreffen het versterken van de basisvaardigheden:

(1) tijdens de lessen

(2) tijdens uitval- en tussenuren

(3) in een verlengde schooldag

(4) tijdens extra activiteiten op school en daarbuiten

Gaandeweg het proces zullen we zeker nog melding doen van hetgeen ontwikkeld wordt en vooral van de te verwachten resultaten.

We gaan zeer gemotiveerd en vol vertrouwen aan de slag!

star man