Nieuws

Uitreiking certificaat Cambridge - Global Perspectives

Geplaatst op 16-11-2022

​Vandaag ontvingen ​de ​leerlingen ​die deel hebben genomen aan het extra lesprogramma - Global Perspectives- uit handen van hun docente mevrouw Oudelaar en mevrouw van Bevervoorde het Cambridge IGCSE certificaat.

De vakoverschrijdende syllabus van Cambridge IGCSE Global Perspectives ontwikkelt het vermogen van leerlingen om kritisch te denken, verschillende standpunten te onderzoeken en te analyseren.

Dit innovatieve en op vaardigheden gebaseerde programma plaatst de academische studie in een praktische, real-world context. Het geeft leerlingen  de kans om ​hun Engelse taalvaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om succesvol te zijn op school en universiteit, maar ook in hun toekomstige loopbaan.

Het programma speelt in op de manier waarop studenten van vandaag leren, inclusief  seminars, projecten en het ​samen​werken met andere studenten. De nadruk ligt op het ontwikkelen van het vermogen van studenten om kritisch na te denken over een reeks mondiale kwesties waarbij er altijd meer dan één standpunt is.

De leerling die dit jaar het hoogste scoorde was Britt van Cruchten​. Britt is ervan overtuigd dat dit certificaat ​bijdraagt tot een kritische / analytische blik op de wereld en waardoor ze betere en meer gewogen keuzes kan maken. "Het is de deur naar een mooie toekomst".

star man