Nieuws

Uitreiking certificaat Global Perspectives

Geplaatst op 08-12-2021

Vanmiddag kregen leerlingen die het vak Global Perspectives hebben gevolgd het bijbehorende certificaat uitgereikt. Voluit heet het vak eigenlijk: ‘Cambridge Global Perspectives and Independent Research’. Het vak is gericht op leerlingen die van plan zijn om na hun voortgezet onderwijs een opleiding te gaan volgen aan een (buitenlandse) universiteit.

Global Perspectives als vak is onderdeel van het hoogste niveau van internationale examens van de Universiteit van Cambridge. Het leert de leerlingen belangrijke inhoudelijke kennis over bepaalde onderwerpen op wereldschaal, maar vooral ook zeer waardevolle vaardigheden die binnen de academische wereld goed van pas komen.

Zeer interessant is het feit dat dit certificaat, dat uiteraard op Engelse en Amerikaanse universiteiten al wordt geaccepteerd als bewijs van vóóruniversitair niveau, nu ook door meerdere Nederlandse universiteiten wordt geaccepteerd en gewaardeerd. In het huidige Nederlandse systeem van hoger onderwijs, waar assessment en ‘jezelf bewijzen’ om toegelaten te worden steeds belangrijker wordt, levert het Cambridge A-level Global Perspectives Certificate een duidelijke meerwaarde op. 

star man